Muğla Eğitim Araştırma Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniğimiz..
23 Aralık 2022

 

Muğla Eğitim Araştırma Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniğimiz..

Muğla Eğitim Araştırma Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği’nde ayaktan hasta muayene ve yataklı servis hizmeti verilmektedir. Kliniğimizde 2 Doçent, 2 Uzman Doktor, 6 tıpta uzmanlık öğrencisi, 1 poliklinik hemşiresi ve 1 kat sekreteri olmak üzere 12 personel görev almaktadır. Poliklinik hizmeti 6 aktif poliklinik, bir küçük cerrahi müdahale odası ve bir fototerapi odası ile verilmekte olup yataklı servis hizmeti de bulunmaktadır. Polikliniklerimizde 182 hattından randevu alan hastaların yanında doğrudan hastaneye müracaat eden hastalarımıza da hizmet verilmektedir. Bu sayede günde ortalama 400 hastaya ayaktan poliklinik hizmeti verilmektedir.

Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği Personel Listesi

Doç. Dr. Suzan DEMİR PEKTAŞ - Anabilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Tuğba ALATAŞ - Öğretim Üyesi

Uzm. Dr. Ceyda TETİK AYDOĞDU - Dermatoloji Uzmanı

Uzm. Dr. Aslan YÜREKLİ - Dermatoloji Uzmanı

Dr. Baran ABUL - Asistan Doktor

Dr. Ahmet ÇAKMAKÇI -  Asistan Doktor

Dr. İlayda MUSLU - Asistan Doktor

Dr. Alp Eren KÖROĞLU - Asistan Doktor

Dr. Himmet ÖZDEMİR - Asistan Doktor

Hem. Gülgün KANAT - Fototerapi ve Cerrahi Hemşiresi

Fatma SUCU - Kat Sekreteri

Poliklinikte Yapılan Uygulamalar

Deri ve Zührevi Hastalıkları polikliniğinde yenidoğan dahil tüm yaş gruplarına hizmet verilmektedir. Klinik envanterinde bulunan dermoskopi, wood ışığı, mikroskop, koter, kriyoterapi, fototerapi, cerrahi müdahale odası ve fototerapi ünitesi vasıtası ile tanı ve tedavi işlemleri yürütülmektedir.

Dermoskopi muayenesi: Bu cihazla hastaların ben haritalaması çıkarılmakta ve bu sayede iyi huylu ve kötü huylu benlerin ayrımı yapılmaktadır. Yine bu cihaz yardımı ile SCC, BCC ve melanom gibi deri kanserlerinin tanısı konulabilmektedir.

Mikroskobik muayene: Klinik envanterimizde bulunan 5 adet mikroskopla parazitik, bakteriyel ve fungal hastalıkların etkenleri tespit edilebilmekte ve tedavi planlaması yapılabilmektedir.

Wood Işığı muayenesi: Bu cihaz ile mantar, vitiligo vb. hastalıkların tanısında kullanılmaktadır.

Fototerapi Ünitesi: Başta psöriazis hastalığı olmak üzere çeşitli dermatozların tedavisinde kullanılan bu yöntem ileri teknoloji bir cihaz gerektirmekte olup bu cihaz klinik envanterimizde bulunmaktadır. Geniş bir kabinden oluşan cihazın içine giren hasta belli dozlarda ışık alarak tedavi edilmektedir.

Kriyoterapi:-196 C Sıvı azot gazı kullanılarak uygulanan bu tedavi yöntemi ile başta siğiller olmak üzere skin tag (et beni), seboreikkeratoz ve aktinikkeratoz gibi dermatolojik hastalıklar tedavi edilmektedir.

Koter uygulaması:Koterizasyon yöntemi ile iyi huylu deri tümörleri, deri ekleri vb deri hastalıklarılokal anestezi altında alınabilmektedir.

Paterji Testi: Behçet hastalığının tanısı için yardımcı bir test olan paterji testi kliniğimiz bünyesinde yapılmaktadır.

Minör Cerrahi işlemler: Kliniğimizde bulunan cerrahi müdahale odasında tırnak çekimi, ben ekzisyonu, lipom eksizyonu, eksziyonel biyopsi, et beni alımı, skar dokusu revizyonu, kist ponksiyonu, uygun tümöral lezyonların küretajı gibi birçok cerrahi işlem hizmeti verilmektedir.

Kliniğimizde yapılan uygulamalar

Amacı

Toksin Uygulaması

Terleme ve kırışıklık tedavisi

Leke tedavisi

Gebelik veya güneş sonrası vb. oluşan leke tedavisi

Tırnak çekimi

Tırnak batması, tırnak deformite tedavisi

Punh Biyopsi

SCC, BCC, melanom gibi deri kanserleri ve diğer dermatolojik hastalıkların tanısı amaçlı

İnsizyonel Biyopsi

SCC, BCC, melanom gibi deri kanserleri ve diğer dermatolojik hastalıkların tanısı amaçlı SCC, BCC, melanom gibi deri kanserleri ve diğer dermatolojik hastalıkların tanısı amaçlı

Ekzisyonel biyopsi

SCC, BCC, melanom gibi deri kanserleri ve diğer dermatolojik hastalıkların tanısı amaçlı

Paterji Testi

Behçet hastalığı tanısına yönelik

Demodeks tespiti

Yüzde kızarıklık ve rozasea hastalığı etyolojisine yönelik

Wood ışığı Muayenesi

Vitiligo, mantar vb. hastalıkların tanısına yönelik

Fototerapi Uygulaması

Psöriazisvb deri hastalıklarının tedavisine yönelik

Elektrocerrahi (koter uygulaması)

Et beni vb deri eklerinin alınmasına yönelik

Nevüs cerrahisi (Ben alımı)

Tanı ve tedavi amaçlı ben alımı amacı ile

Kriyoterapi uygulaması

Siğil, aktinikkeratoz vb dermatozların tedavisine yönelik

Dermoskopi muayenesi

Ben haritalaması ve deri lezyonlarının tanısı amacı ile

PRP (Plateletten zengin plazma) uygulaması

Saç dökülmesi, kırışıklık tedavisi amacı ile

 

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Turhan TOGAN; “Halkımızda sağlık okuryazarlığı farkındalığının arttırılması ve kurumuzda faaliyet gösteren tüm kliniklerimizin çalışmaları ve özellikli çalışmalarının anlatıldığı klinik tanıtımlarımızın üçüncüsü Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniğimiz. Halkımıza sağlığının korunması ve sürdürülebilmesi için ulusal sağlık politikaları ve stratejilerine uygun, modern cihazlarla, kaliteli, hasta ve çalışan güvenliğinden ödün vermeden güvenli ve sürdürülebilir sağlık hizmeti sunumu çalışmalarımız artarak devam etmektedir” dedi.

  • Web Resim 3.jpg
  • Web Resim 2.jpg
  • Web Resim 1.jpg