Sosyal Hizmet Birimi
07 Aralık 2018

Tıbbi Sosyal Hizmet

Ayakta ya da yatarak tedavi gören hastaların tıbbi tedaviden etkili bir şekilde yararlanması, sosyal sağlığının korunması ve geliştirilmesi, tedavi sürecinde hastanın ailesi ve çevresi ile ilişkilerinin düzenlenmesi, tedavi sürecini etkileyen psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik sorunların zamanında çözümlenerek sosyal işlevselliğini yeniden kazanması amacıyla yürütülen sosyal hizmet uygulamasıdır.

Sosyal Hizmet Uzmanı

Hastaneye başvuran hastaların sorunlarını tespit eden, sorunlarıyla ilgili sosyal hizmet müdahalesini planlayan ve uygulayan üniversitelerin dört yıllık sosyal hizmet bölümlerinden mezun sağlık personelidir.

Hastane Sosyal Hizmet Birimi

Tıbbi sosyal hizmet uygulamalarının yürütüldüğü birimdir.

Sosyal Hizmet Birimi Müracaatçı Grubu

· Kimsesiz, Terk Edilmiş ve Bakıma Muhtaç Hastalar

· Engelli Hastalar

· Yoksul Hastalar

· Kimliksiz Hastalar

· Sosyal Güvencesi Olmayan Hastalar

· İkametine Nakli Konusunda Sıkıntı Yaşayan Hastalar

· Tedaviye Uyum Sağlayamayan Hastalar

· Ailesine Ulaşılamayan Hastalar

· Aile İçi Şiddet Mağduru Hastalar

· İhmal ve İstismara Uğramış Çocuk Hastalar

· Mülteci ve Sığınmacı Hastalar

· Ruh Sağlığı Bozulmuş Hastalar

· Kronik Hastalar

· Evde Bakıma İhtiyacı Olan Hastalar

· Alkol ve Madde Bağımlısı Hastalar

Tıbbi Sosyal Hizmet Müdahaleleri

 • Kimsesiz, terk edilmiş ve bakıma muhtaç hastaların koruma altına alınması ve bir kuruma  yerleştirilmesi.
 • Özürlü haklarının anlatılması ve tedaviden etkin yararlanması konusunda yardımcı olunması.
 • Sosyal yardımlar hakkında hastalara bilgi verilmesi.
 • Sağlık tedbirli hastaların takibi ve kurumlar ile bağlantı kurulması.
 • Ekonomik yoksunluk içinde olan ve sosyal güvencesi olmayan hastalar için ilgili kurumlar ile bağlantı kurulması ve yardım sağlanması.
 • Nüfustan kimlik tespiti yapılması.
 • Hasta  nakli konusunda organizasyon.
 • Hastaların tedaviye uyum sürecinde destek olunması psiko-sosyal çalışma.
 • Şiddet, ihmal ve istismar mağduru hastalar için ilgili kurumlar ile bağlantı kurulması ve gerekli yasal bildirimlerin yapılması.
 • Hastalara sosyal endikasyonu ile ilgili kurum dışı hizmetler hakkında bilgi verilmesi ve yönlendirilmesi.
 • Hastane içinde gönüllü sosyal çalışmalar yapacak olan kişi ve kuruluşların çalışmalarının teşvik edilmesi ve kurum içi çeşitli sosyal etkinliklerin düzenlenmesi.

Sosyal hizmet birimi hastanemiz poliklinikler bölümünde I Blok, 1.kat psikiyatri polikliniği içerisinde yer alıp, dahiliyesi 3859’dur.

sosyal hizmet birimi 1.jpg