Hakkımızda
29 Aralık 2023

T.C Sağlık Bakanlığı sağlık hizmetleri genel müdürlüğünün çalışan güvenliğinin sağlanmasını konu alan 2012/23 sayılı genelgesi gereğince hastanemiz sağlık çalışanlarının sağlık hizmetlerini sunum sürecinde muhtemel risklerin en aza indirilmesini, çalışan güvenliğinin ve motivasyonunun  en üst düzeyde tutulmasını ve çalışan farkındalığının arttırılmasını hedefleyen, kişinin fiziksel ve psikolojik açıdan zarar görmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel olan sözlü veya fiili hareketler olarak tanımlanan şiddet olaylarının önlenmesi amacıyla hastanemiz bünyesinde “Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi” kurulmuştur.

Hastanemiz “çalışan hakları ve güvenliği birimi” b blok 2. katta bulunmaktadır.

Birimimiz Çalışanları:

Sorumlu Başhekim Yardımcısı: Dr. Süreyya Kolcuoğlu

Birim Sorumlusu: Çağlar Saygıoğlu

Veri Hazırlama: Begüm Akgül