Kalp Damar Cerrahisi
14 Mart 2022

SAĞLIK BAKANLIĞI

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI / KLİNİĞİ

 

                Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Bakanlığı ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi arasında yapılan afiliasyon protokolü neticesinde Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak hizmet vermektedir.

                Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniğimiz, Poliklinik, Yataklı Servis, Yoğun Bakımlar ve Ameliyathaneler olarak 4 ana kısımdan oluşmaktadır.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığı ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği Eğitim ve İdari Sorumluluğu görevlerini Prof. Dr. Buğra HARMANDAR yürütmektedir. Kliniğimizde Yetişkin ve Çocuk (Yenidoğan dahil) tüm yaşlardaki edinsel ve doğumsal Kalp ve Damar Cerrahisi hastalıklarının cerrahi tedavileri başarıyla yapılmaktadır.

 

Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniğimizde görev yapan hekimlerimiz:

Prof.Dr.Buğra HARMANDAR

Doç.Dr.Gökhan İLHAN

Dr.Öğr. Üyesi Burak Can DEPBOYLU

Dr.Öğr. Üyesi Serkan YAZMAN

Dr.Öğr. Üyesi Hande İŞTAR

Op. Dr. Kadir ARSLAN

Op. Dr. M. Funda Tetik

 

Kalp ve Damar Cerrahisi Yataklı Servisinde görev yapan hemşirelerimiz:

Hem. Olsen SARI (Klinik Hemşire Sorumlusu)

Hem. Sevil BEK

Hem. Fatma KABUKÇUOĞLU

Hem. Züleyha KARAÖZ

Hem. Nihal ASLAN

Hem. Derya GÜL

Hem. Melek DEMİRCAN

Kalp ve Damar Cerrahisi Yoğun Bakımında görev yapan hemşirelerimiz:

Hem. Emine DEPBOYLU (Yoğun Bakım Hemşire Sorumlusu)

Hem. Necla TOĞUÇ AKKUŞ

Hem. Çilem İÇME

Hem. Eda REYHANOĞULLARI

Hem. Birgül MARÇALI

Hem. Kadir UZAN

Hem. Hatice Meliha OĞUL

Hem. Seda BÜLBÜL

Hem. Hülya YANIK

Hem. Ergin KARAKOÇ

Hem. Selma ÇAKMAK TUNCA

 

Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniğimiz Bünyesinde gerçekleştirdiğimiz ameliyatlar:

 

 1. Erişkin açık kalp ameliyatları:

  Kliniğimizde aşağıda sıralanan Erişkin Kalp Cerrahisi Ameliyatları başarıyla gerçekleştirilmektedir:

  1. Koroner arter tıkanıklıkları için klasik Kalp-Akciğer Makinesi kullanılarak (Kardiyopulmoner Bypass altında) veya atan kalpte kalp durdurulmadan (off-pump) Koroner Bypass ameliyatları
  2. Aort Diseksiyonu ameliyatları (Tip 1, Tip 2 ve Tip 3 Diseksiyonlar, Asendan aorta, Total Arkus Aorta ve Desendan Aorta Replasmanları)
  3. Aort ve Mitral Kapak Replasmanları
  4. Posterior Aort Kök Genişletme ameliyatları (Nicks, Manugien)
  5. Mitral Kapak Tamir Prosedürleri
  6. Aort kapak tamiri
  7. Triküspid kapak tamir ve replasmanı
  8. Ebstein anomalisinde Triküspid kapak tamiri (Danielson ve Carpentier tipi)
  9. Büyük damar ameliyatları (Asendan aorta anevrizması, desendan aorta ve torakoabdominal aorta anevrizmaları cerrahileri)
  10. Epikardiyal pacemaker (kalp pili) yerleştirilmesi

    

    

 2. Pediatrik (Çocuk) açık kalp ameliyatları:

  Kliniğimizde aşağıda sıralanan Pediatrik Kalp Cerrahisi Ameliyatları başarıyla gerçekleştirilmektedir:

  1. Atriyal septal defekt (ASD) kapama
  2. Ventriküler septal defekt (VSD) kapama
  3. Aortopulmoner şant ameliyatları (BT şant, santral şant, modifiye Mee şant)
  4. Atriyoventriküler septal defekt (AV Kanal) ameliyatları (Çift yama ve modifiye tek yama)
  5. Hipoplastik arkus aorta hastalarında Aortik arkus genişletme
  6. Kesintili arkus aorta ve yenidoğan kritik aort koarktasyonu ameliyatları
  7. Aort kapak tamiri
  8. Büyük arter transpozisyonunda Arteriyel Switch (Jatene) ve Atriyal Switch (Senning) ameliyatları
  9. Aort Koarktasyonu ameliyatları
  10. Tek ventrikül ameliyatları (Bidireksiyonel Glenn ve Ekstrakardiyak Fontan)
  11. Hipoplastik sol kalp sendromunda Norwood ameliyatı
  12. Yenidoğanlarda Patent Duktus Arteriyozus (PDA) kapama ameliyatları (minimal invazif)
  13. Trunkus arteriozus ve VSD-Pulmoner atrezi hastalarında Rastelli ameliyatı (Tam düzeltme)
  14. Fallot Tetralojisi tam tamir ameliyatları (Kapak korumalı ve klasik)
  15. Total anormal pulmoner venöz dönüş ameliyatları
  16. Çift çıkımlı sağ ventrikül ameliyatları (DORV)
  17. ALCAPA vb anormal koroner arter çıkış ameliyatları
  18. Ebstein anomalisinde yenidoğan döneminde Starnes, ardından tek ventrikül, çift ventrikül (Carpentier) ve bir buçuk ventrikül (Carpentier+Glenn) ameliyatları
  19. Anterior Aort Kök Genişletme ameliyatları (Konno, Modifiye Konno, Konno-Rastan)
  20. Subaortik Ridge ameliyatları
  21. Fallot ameliyatı sonrası pulmoner kapak replasmanları (açık teknik ve perventriküler)
  22. Pulmoner banding ameliyatı
  23. AV Kalp bloklarında Epikardiyal pacemaker (kalp pili) yerleştirilmesi

    

 3. Damar cerrahisi ameliyatları:

   

  1. Karotis arter tıkayıcı damar hastalıklarında karotis endarterektomisi ameliyatları (Invzif güdük basıncı ölçümü + NIRS desteği ile şantlı veya şantsız)
  2. Abdominal aorta, popliteal arter ve diğer periferik arter anevrizmaları ameliyatları
  3. Abdominal aorta, iliak arter, femoral arter, popliteal arter ve distal arter stenozlarında aortofemoral, iliofemoral, femoropopliteal ve distal arter bypass ameliyatları (prostetik greft, safen ven veya kompozit greftler ile)
  4. Venöz hastalıkların cerrahi tedavisi (varis ve kronik venöz yetmezlik nedeniyle oluşmuş kronik bacak ülserlerinin endovenöz, daha az invazif ve klasik cerrahi yöntemlerle tedavisi)
  5. Hemodiyaliz amaçlı girişim yollarının hazırlanması için arteriovenöz fistül oluşturma operasyonları
  6. Baş-boyun ve üst ekstremite arterlerinin tıkayıcı ve anevrizmatik arteryel hastalıklarında cerrahi girişimler (karotiko-subklavian,aksillo-aksiller, subclavian-subklavian bypass ve ilgili artere yönelik diğer girişimler).
  7. Endovasküler cerrahi girişimler ile damar ameliyatları

 

Poliklinik Hizmetlerimiz:

                Tek poliklinik odamız ile hafta içi 5 gün mesai saatlerinde Kalp ve Damar Cerrahisi alanında ayaktan başvuran hastalara, heyet hastalarına ve ameliyat olduktan sonra kontrole gelen hastalarımıza hizmet vermekteyiz. MHRS ile randevu alınabilen polikliniğimizde MHRS dışında hastane içerisinden yönlendirilen veya MHRS randevusu alamayan hastalara da sıra vererek hizmet vermekteyiz. Ameliyat olmuş ve taburculuk sonrası ilk kontrollerine gelen hastalarımıza öncelik verilmekte ve randevu almalarına gerek bulunmamaktadır.

                Mesai saatleri dışında ve haftasonlarında acil olarak hastanemize başvuran hastaları Nöbetçi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanımız hastanemiz Acil Servisinde değerlendirerek bu hastaların gerekli tetkik ve tedavilerini gerçekleştirmektedir.

 

Kalp ve Damar Cerrahisi Yataklı Servis

Kalp ve Damar Cerrahisi Yataklı Servisimiz 15 yataklı olup bu yatakların 3 tanesi tek kişilik özel odadır. Diğer 6 oda ise 2 kişiliktir. Hastanemiz 2018 yılında faaliyete başlamış olduğu için tüm odalarımız en üst standartlarda hazırlanmış olup en iyi kalitede hizmet verebilecek kapasiteye sahiptir.

 

Kalp ve Damar Cerrahisi Yoğun Bakımları

Kalp ve Damar Cerrahisi Yoğun Bakımları Sorumluluğu görevini Prof.Dr. Buğra HARMANDAR yürütmektedir.

Erişkin Kalp ve Damar Cerrahisi Yoğun Bakımı

Erişkin Kalp ve Damar Cerrahisi Yoğun Bakımımız, hastanemiz ek binası olan J blok 3.katta 8 yataklı olarak hizmet vermeye başlamış olup henüz Pediatrik / Yenidoğan Kalp ve Damar Cerrahisi Yoğun Bakımı hizmet vermeye başlamadığı için içerisinde çocuk hastalar için ayrılan yataklarla hem erişkin hem çocuk hastalara Kalp ve Damar Cerrahisi Ameliyatları sonrası hizmet vermektedir.

Pediatrik / Yenidoğan Kalp ve Damar Cerrahisi Yoğun Bakımı

Pediatrik / Yenidoğan Kalp ve Damar Cerrahisi Yoğun Bakımımız hastanemiz ek binası olan J blok 2.katta 8 yataklı olarak hazırlanmış olup henüz hizmet vermeye başlamamıştır. 2019 yılı sonu itibariyle hizmete açılması planlanmaktadır.

 

Kalp ve Damar Cerrahisi Ameliyathaneleri

Kalp ve Damar Cerrahisi Ameliyathaneleri hastanemiz ek binası olan J blok 3.katta 3 salon olarak hazırlanmış olup bu salonlardan şu anda bir tanesi aktif halde kullanılmaktadır. İkinci salonun kurulum hazırlıkları devam etmekte olup kısa zamanda tamamlanarak hizmete girmesi beklenmektedir. Tüm kvc ameliyathane salonları laminer akım ile destekli üst düzey ameliyathane odalarıdır. Açık Kalp ameliyatları için özel olarak dizayn edilen her iki ameliyathane odamızda da Kalp-Akciğer Makinemiz mevcut olup (Stöckert S5-C5) aynı anda iki açık kalp ameliyatı alınabilecek kapasiteye sahiptir.

 

Eğitim

Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniğimizde hafta içi her gün sabah 08:30’da klinik idari ve eğitim sorumlusunun katılımıyla Kalp ve Damar Cerrahisi yatan hasta servis ve Yoğun Bakımlarının vizitleri yapılmakta, hastaların tetkik ve tedavileri takip edilmektedir.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi 5.Sınıf öğrencilerine Kalp ve Damar Cerrahisi Teorik ve Pratik Eğitimleri verilmektedir.

Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniğimizde Cuma günleri saat 8:30’da Klinik sorumlusunun katılımıyla yapılan genel vizit sonrası Erişkin Kardiyoloji - Kalp ve Damar Cerrahisi ortak Konseyi yapılarak hastalar tartışılıp konsey kararları alındıktan sonra bir sonraki haftanın ameliyat listesi düzenlenmektedir.

Salı günleri saat 15:30’da Pediatrik Kardiyoloji - Kalp ve Damar Cerrahisi ortak Konseyi yapılarak bu konseyde de özellikli hastaların tedavi süreçleri ile ilgili kararlar alınmaktadır.

Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniğimizde aylık Hizmet içi Eğitim Seminerleri, hastane içi eğitim seminerleri (Anesteziyoloji ile) düzenlenmektedir.

Her gün hastane içi konsültasyonlarda 1 adet uzman hekimimiz görevli olarak çalışmaktadır.

HEKİMLERİMİZ