Genel Cerrahi
02 Aralık 2022

Genel Cerrahi Kliniği
Güncelleme Tarihi: 19/10/2018 
Genel Cerrahi Kliniğimiz, uzun yıllardır Muğla merkezde hizmet veren Devlet Hastanesi ile eski SSK Hastanesi Genel Cerrahi Kliniklerinin birleşmesi sonucu Muğla Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği olarak hizmet vermekte iken, 02 Mayıs 2011 tarihinden itibaren Muğla Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığı arasında yapılan afiliayasyon protokolü gereğince Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalının da katılımıyla artık Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği olarak eğitim ve sağlık hizmeti vermektedir.
Hastanemizin, genel cerrahi ile ilgili acil (travma, akut batın vb.) ve elektif hastalıklarına yönelik aktif hizmet vermekte olan Genel Cerrahi Kliniği, 10’u tek 9’u iki yataklı toplam 38 yatak kapasitelidir.
Genel Cerrahi Kliniği hekim kadrosunda, Tıp Fakültesi kadrosundan 2 profesör, 4 doktor öğretim üyesi, Sağlık Bakanlığı kadrosundan 7 Genel Cerrahi Uzmanı, 1 Gastroenterolojik Cerrahi Uzmanı ve 1 Cerrahi Onkoloji Uzmanı bulunmaktadır. Klinikte 14 hemşire, 2 tıbbi sekreter ve 6 temizlik personeli görev yapmaktadır.
Kliniğin eğitim ve klinik sorumlusu Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Genel Cerrahi ve Cerrahi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Okay NAZLI’dır.
Eğitim Uygulamaları
Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri olarak Tıp Fakültesi Dönem III öğrencilerine teorik ve pratik eğitim verilmekte, Dönem IV öğrencilerinin dört grup halindeki 7’şer haftalık Genel Cerrahi stajları, aktif olarak uygulamalı ve teorik derslerle yapılmaktadır. Dönem VI öğrencileri de Aday Hekim olarak, klinikte verilen sağlık hizmetine araştırma görevlileri gözetiminde katkıda bulunmaktadırlar.
Genel Cerrahi Anabilim Dalı Araştırma Görevlilerinin uzmanlık eğitimleri, Ulusal Çekirdek Eğitim Programı doğrultusunda öğretim üyeleri ve uzmanların da katılımıyla verilmektedir. Haftalık eğitim seminer programları da düzenli bir şekilde öğretim üyeleri, uzmanlar, asistanlar, intörn doktorlar ve stajyer öğrencilerin katılımıyla uygulanmaktadır. Ayrıca asistanların Gastrointestinal Sistem Endoskopisi teorik ve pratik eğitimleri de programa uygun olarak yapılmaktadır.
Mezuniyet sonrası eğitim amacıyla yaklaşık 3 yıldır ayda bir tüm Muğla ili Genel Cerrahi Uzmanlarının da katıldığı Muğla Cerrahi Toplantıları yapılmaktadır. Bu toplantılardaki konular Genel Cerrahinin her alanını kapsamakta olup, konuşmacılar da alanında ülkemizde en başarılı en deneyimli kişilerdir.
Genel Cerrahi alanında son yıllarda ameliyat tekniklerinde inanılmaz gelişmeler kaydedilmiştir. Güncel gelişmeler toplantı, kongre ve kurslara katılımlar ile yakından izlenmektedir.
Klinik Uygulamaları
Kliniğimizde; Genel Cerrahi ile ilgili tanı almış hastalığı olan hastalara ileri tetkik ve tedavi (tıbbi - cerrahi) hizmeti verilmektedir.
Klinik hizmetleri poliklinik, tedavi, endoskopi hizmetleri ile tümör ve endokrin konseyi olarak sınıflandırılabilir:
1-Poliklinik: Mesai saatleri içinde 3 Genel Cerrahi, 1 meme ve bir de yan dal polikliniği olmak üzere toplam 5 poliklinikte yeni hasta muayeneleri, eski hastaların kontrolleri, konsültasyon ve sağlık kurulu muayeneleri yapılmaktadır.
Polikliniğimiz C BLOK 1.Kattadır.
2- Tedavi: Klinik hasta bakımı ve cerrahi tedaviler olarak ayrılmaktadır:
A) Cerrahi Tedaviler: Haftada ortalama 50-60 arası açık ya da laparoskopik cerrahi yöntem ile çeşitli ameliyatlar yapılmaktadır. Safra kesesi ve pankreas hastalıkları, karın ve kasık fıtıkları, meme hastalıkları, tiroid-paratiroid hastalıkları,  mide ve barsak hastalıkları, hemoroid, fissür, fistül gibi en sık rastlanan hastalıkların tanı ve tedavilerinin yanı sıra meme, kalın barsak, karaciğer, pankreas kanserlerinin onkolojik cerrahi operasyonları başarıyla gerçekleştirilmektedir. Bu ameliyatlar, çeşidine göre uygun hastalarda laparoskopik cerrahi, diğer hastalarda klasik açık cerrahi şeklinde uygulanmaktadır. Ayrıca hastanemiz acil polikliniğine başvuran ilgili hastalara acil muayene ve cerrahi işlemleri için, bir uzman ve bir asistan doktor 7/24 hizmet vermektedir.
B) Klinik Hasta Bakımı: Kliniğimiz, yoğun bir hasta talebiyle karşı karşıya olup, bu yoğun hizmeti verirken hizmetin en kaliteli şekilde ve hatasız olarak gerçekleştirilmesi amacıyla  geniş bir hizmet içi eğitim programına sahiptir. Haftada ortalama 75-80 hastanın yatıp çıktığı kliniğimizde, ameliyat olan ya da tıbbi tedavi gören ya da ileri tetkik amacıyla yatırılmış olan hastaların bakımı ve takibi, klinik hemşirelerinin ve yardımcı sağlık çalışanlarının büyük özverileriyle mümkün olduğunca sorunsuz yürütülmektedir.
3- Endoskopi: Genel Cerrahi ya da diğer polikliniklere başvuran ya da klinikte yatmakta olan hastaların üst ve/veya alt gastrointestinal endoskopi tetkikleri hastanemiz endoskopi ünitesinde yapılmakta, tanı amaçlı biyopsi ya da tedavi işlemleri en iyi şekilde sonuçlanmaktadır. Ayrıca gerek görülen hastaların PEG(Perkütan Endoskopik Gastrostomi- Mideden tüple beslenme) işlemi de başarıyla uygulanmaktadır.
4- Tümör ve Endokrin Konseyi: Kliniğimizde cerrahi tedavi gören ya da cerrahi öncesi (neoadjuvan kemoradyoterapi) tedavi kararı için her hafta genel cerrahi, onkolojik cerrahi, medikal onkoloji, patoloji, radyoloji, gastroenteroloji uzmanlarının katılımıyla oluşan multidisipliner tümör konseyi toplanmakta, hafta içinde tetkikleri ve sonuçları tamamlanan hastaların cerrahi sonrası kemoterapi, radyoterapi ve/veya hormon tedavileri her hastaya özel programlanmaktadır.
Ayrıca, yine her hafta toplanan endokrin konseyinde de genel cerrahi, endokrinoloji, nükleer tıp, patoloji ve radyoloji uzmanları tarafından tiroid, paratiroid, surrenal hastalıklarının ve obez hastaların tıbbi dokümanları değerlendirilerek gerekli tedavileri planlanmaktadır.
Genel Cerrahi Kliniğimiz A Blok/3. Katta bulunmaktadır.
Klinik Çalışma Ekibi
HEKİMLERİMİZ