Göz Hastalıkları
29 Aralık 2023

Muğla Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalının Misyonu;

Yenilikçi ve saygın bir klinik olmanın yanı sıra toplumsal, evrensel gereksinimler, etik değerler çerçevesinde, ulusal yeterlilikleri karşılayan, gelişime açık, insani değerleri ön planda tutan, örnek ve mesleğinde öncü göz hekimleri yetiştirmektir. Bunun yanı sıra toplumun öncelikli gereksinimleri doğrultusunda göz hastalıklarına yönelik önlemlerin alınmasını sağlayarak hastalıkların sıklığını azaltmak, mevcut hastalıklar açısından hastalara uygun tedavi ve rehabilitasyon programlarını sunmak, göz hastalıkları alanında ulusal ve uluslararası araştırmalar ile bilimsel bilgi birikime katkıda bulunmaktır. Evrensel bilgi birikimine ve toplum gereksinimlerine katkıda bulunabilecek projeleri güncel yöntemler ve teknolojiyi kullanarak desteklemek, yürütmek ve sonuçlandırmak da hedeflerimiz arasında bulunmaktadır.

Muğla Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalının Vizyonu;

Göz hastalıkları alanında en kaliteli hizmeti sunan, akademik performansın en üst düzeyde olduğu, bilimsel araştırmalarını ve eğitim olanaklarını uluslararası alanda paylaşan, şeffaf, yenilikçi, insan odaklı ve çağdaş uzman hekimler yetiştiren bir klinik olmak

Anabilim Dalımız 2012 yılında kurulmuş olup, 2017 yılından beri yeni açılan hastanemizde zemin kat A-Blokta geniş, ferah muayene odaları ve ileri teknoloji cihazlar ile muayene, tetkik ve girişim olanağı sağlanarak, ihtiyaca cevap verilmeye çalışılmaktadır.

Bölümümüzde toplam 8 poliklinik muayene odası, 2 öğretim görevlisi odası, 1 araştırma görevlisi odası, 1 görme alanı odası, 2 görüntüleme işlemleri odası, 2 anjio-lazer odası ve 1 otorefraktometre-tonometre odasında gün boyu aktif hizmet sağlamaktadır.

Kliniğimiz tarafından ayda ortalama 4000 hasta muayenesi yapılmakta, ayrıca en kaliteli sarf malzeme ve ileri teknolojik donanımla, haftanın 5 günü hizmet veren ameliyathanemizde yılda ortalama 2000 cerrahi gerçekleştirilmekteyiz.

Anabilim Dalı, Prof. Dr. Aylin Karalezli Başkanlığı’nda kurulmuştur.  Kornea-kontakt lens, uvea, glokom, medikal retina ve vitreo-retinal cerrahi, pediatrik oftalmoloji-şaşılık ve oküloplastik, orbital ve rekonstrüktif cerrahi birimleri ile en son bilgi ve teknolojiler ışığında hizmet vermektedir. Kaliteli sağlık hizmetinin yanı sıra, bölümümüzde eğitim ve bilimsel çalışmalara da her dönemde ağırlık verilmiştir.

Verilen Hizmetler

Glokom Birimi: Glokom Birimimizde; erken ya da ileri evre glokom hastalığı ile başvuran hastalara; pakimetri, görme alanı, sinir lifi analizi gibi tanısal testler uygulanarak ileri cerrahi tedaviler uygulanmaktadır. Trabekülektominin yanı sıra katarakt cerrahisi, kombine fako-trabekülektomi, seton cerrahisi, minimal girişimsel glokom cerrahileri; argon lazer iridotoplasti ve yag lazer periferik iridoplasti işlemleri uygulanmaktadır.

Kornea Birimi: Kornea birimimizde; gözün ön segment yapılarına ait hastalıklar en son teknolojik aletler ve güncel bilgiler ışığında değerlendirilir. Tüm ön segment enfeksiyonları, keratitler, kuru göz hastaları, kalıtımsal kornea distrofileri ve keratokonus hastaları için teşhis ve tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Dijital kamera sistemi ile ön segment hastalıkları ile ilgili görüntüler arşivlenmekte, hasta ve hasta yakınlarına da gösterilerek hastalıkları konusunda bilgi sahibi olmalarına yardımcı olmaktadır.  Keratoplasti (göz nakli),  Amniyon membran transplantasyonu, dikişli- dikişsiz pterjiyum (göz eti) ameliyatları ve oküler yüzey rekonstrüksiyonu, kliniğimiz deneyimli personeli tarafından uygulanmaktadır.

Medikal Retina ve Vitreo-retinal Cerrahi Birimi: Retina ve Vitreo-retinal Cerrahi birimimizde tanısal amaçlı olarak hastalara uygulanan bazı tetkikler; dijital fundus fotoğrafı, fundus floresein anjiyografi (FFA), indosiyanin yeşili anjiyografi (ICG), Optik koherens tomografi (OCT), Optik koherens tomografi-Anjiografi (OCT-A), indirekt, oftalmoskopi ve ultrasonografidir. Hastalıkların tedavisinde, direkt ve indirekt diod lazer fotokoagülasyon, fotodinamik tedavi, intravitreal ilaç ve gaz enjeksiyonları gibi ayaktan tedavi seçenekleri başarı ile uygulanmaktadır. Medikal ve Vitreoretinal Cerrahi (Pars plana vitrektomi, Skleral çökertme, Pnömatik retinopeksi) kliniğimizde referans niteliğinde uygulanmaktadır.

Oküloplastik ve Orbita Birimi: Oküloplastik ve Orbita birimimizde; kapak hastalıkları, lakrimal hastalıklar, soket problemleri, orbita hastalıkları ile başvuran hastalara ileri cerrahi tedaviler uygulanmaktadır. Gözyaşı kanalı cerrahileri (dakryosistorinostomi), göz kapağı fonksiyonel ve kozmetik cerrahileri (alt-üst kapak blefaroplasti, entropiyon-ektropiyon), kapak düşüklüğü cerrahileri (ptozis), blefarospazm için botox uygulamaları uygulanmaktadır.

Uvea-Behçet Birimi: Uvea birimimizde üveitli hastaların takip ve tedavileri en güncel yöntemler ile yapılmaktadır. Üveit hastalarının tanı ve takibinde kullanılan fundus floresein anjiografi (FFA), indosyanin yeşili anjiografisi (ICG), optik koherans tomografi (OCT) ve optik koherenes tomografi anjiyografi gibi tetkikler uygulanmaktadır. Üveitli hastaların katarakt ve glokom gibi gelişebilecek ek hastalıklarının da tedavi ve/veya cerrahileri kliniğimizde uygulanmaktadır.


Şaşılık ve Pediatik Oftalmoloji Birimi: Birimimizde, şaşılık (botox uygulamaları, şaşılık cerrahileri) ve ambliyopi, pediatrik kataraktlar, prematür retinopatisi ve diğer pediatrik göz hastalıklarının tanı ve tedavisi yapılmaktadır.

HEKİMLERİMİZ