Çocuk Cerrahisi
23 Mart 2023

ÇOCUK CERRAHİSİ KLİNİĞİ

 

MUAYENE VE TEDAVİ HİZMETLERİ
Poliklinik

 1. Polikliniğimiz, hastanemizin zemin katında çocuk polikliniklerinin içerisinde yer almaktadır.
 2. Poliklinik hizmeti her gün bir öğretim üyesi veya uzman doktor tarafından verilmektedir. Randevular 182 çağrı merkezinden alınmaktadır.
 3. Poliklinik hizmeti 08:00-12:00 ve 13:00-16:00 saatleri arasında verilmektedir. 
 4. Polikliniğimizde 1 hemşire hastalara yardımcı olmaktadır. 

Klinik

 1. Kliniğimiz ana binanın yataklı servisler bölümünün 2. katında yer almaktadır. Yataklı servisimizdeki 13 hasta yatağınının 2 tanesi yanık odası olarak ayrılmıştır.
 2. Odalarımız tek veya ikişer kişilik olup, refakatçiler için ek yatak bulunmaktadır.
 3. Her odada buzdolabı, tuvalet- banyo ve her hasta için 1 adet LCD televizyon, giyinme dolabı ve yemek için masa-sandalye bulunmaktadır.

Kliniğimizde günümüz biliminin modern çocuk cerrahisi uygulamaları kapsamında, yenidoğandan başlayarak 18 yaşına kadar tüm bebeklik, çocukluk ve ergenlik çağı boyun, göğüs, karın (üroloji dahil), kasık ve üreme bölgelerinin cerrahi girişimlerinin yanısıra yanık, endoskopik cerrahi, onkolojik cerrahi ve yenidoğan cerrahisi konularında  tetkik ve tedavi hizmetleri verilmektedir. Sünnet gibi anestezi gerektirmeyen girişimler hastanemiz lokal ameliyathanesinde yapılabilmektedir. Ayrıca, kasık fıtığı, hidrosel ve inmemiş testis  gibi hastalıkların ameliyatları hastanede yatırılmaksızın günübirlik olarak yapılmaktadır.

Özellikle sosyal yaşamda sorunlara yol açan idrar ve kaka kaçırma konularında gerekli tetkik ve tedavi hizmeti verilmekte, hastaların uzun süreli takipleri yapılmaktadır. Ürogenital sistemde çeşitli basınç ve görüntüleme çalışmaları (VSÜG, ürodinami ve üroflow) doktorlarımız tarafından yapılmakta ve değerlendirilmektedir.

Dalında ihtisaslaşmış öğretim üyeleri ve uzmanlarımızın kontrolünde tüm poliklinik hizmetleri ve aşağıdaki ameliyatlar yapılmaktadır:

 1. Boyun bölgesi lezyonları- operasyonları
  1. Brankial kist, sinüs, fistül
  2. Tiroglossal kanal kisti
  3. Tortikolis
  4. Lenf nodu biyopsisi
  5. Tiroidektomi
  6. Kistik higroma
  7. Kulak çevresindeki cilt katlantıları
  8. Dilaltı bağı

 2. Göğüs cerrahisi operasyonları
  1. Meme biyopsisi
  2. Meme kitlelerine yönelik ameliyatlar
  3. Jinekomasti
  4. Göğüs tüpü takılması (ampiyem, pnömotoraks, hemotoraks,şilotoraks,…)
  5. Torakotomi-Lobektomi (doğumsal akciğer lezyonları-lobar amfizem, kistik adenoid malformasyon)
  6. Akciğer biyopsisi
  7. Dekortikasyon
  8. Diyafragma hernisi
  9. Diyafragma evantrasyonu
  10. Bronkoskopi (yabancı cisimler için)
  11. Torakoskopi
  12. Göğüs duvarı bozukluklarına yönelik cerrahi girişimler

 3. Sindirim sistemi operasyonları
  1. Koroziv madde alımı sonrası oluşan kusmalarda- piloroplasti ve üst GIS endoskopi
  2. Özofagus atrezisi ve trakeoözofageal fistül onarımı
  3. Kolon / mide transpozisyonu
  4. Mide çıkış hastalıkları (pilor stenozu, antral web, mide volvulusu)
  5. Özofagus- mide ve intestinal perforasyon onarımları
  6. Özofagus- mide- intestinal duplikasyon operasyonları
  7. Akalazya
  8. Gastroözofageal reflü operasyonları (Nissen funduplikasyon,…) (açık ve laparoskopik)
  9. Gastrostomi açılması
  10. Duodenum, jejunum, ileum, kolon atrezisi
  11. Mekonyum ileus
  12. Rotasyon anomalilerine (volvulus,…) yönelik operasyonlar
  13. Kolostomi açılması ve kapatılması
  14. Rektal polip-Rektal prolapsus-Perianal apse ve fistül operasyonları
  15. Konjenital megakolon (Hirschsprung) operasyonları
  16. İnvajinasyon
  17. Nekrotizan enterokolit
  18. Apandektomi (açık ve laparoskopik)
  19. Omfalosel, gastroşizis
  20. Umblikal ve epigastrik herniler
  21. Batın içi kistler ve kitleler (mezenter kist, omental kist, pankreas pseudokist, mekonyum kist, urakal kist,…)
  22. Anal atrezi (PSARP, anoplasti)
  23. Biliyer atrezi ve koledok kisti
  24. Kist hidatik
  25. Kolesistektomi (açık ve laparoskopik)
  26. Splenektomi (açık ve laparoskopik)

 4. Kasık bölgesi ve genital bölge operasyonları
  1. İnguinal herni (açık ve laparoskopik)
  2. Hidrosel
  3. Kordon kisti
  4. İnmemiş testis (açık ve laparoskopik)
  5. Femoral herni
  6. Varikosel (açık ve laparoskopik)
  7. Over kisti- torsiyonu (açık ve laparoskopik)
  8. Teratom
  9. İmperfore hymen- hematokolpos
  10. Vajinal atrezi operasyonları
  11. Seks gelişim bozukluklarına (ambigius genitale) yönelik operasyonlar (vajinoplasti, kliteroplasti, labioplasti,…)
  12. Labial füzyon

 5. Üriner sistem operasyonları:
  1. Sistoskopi- DJ kateter yerleştirilmesi/çıkartılması
  2. Nefrektomi
  3. Üretra mea  darlığı- meatotomi
  4. Posterior üretral valv (sistoskopik)
  5. Hipospadias
  6. Epispadias
  7. Üretra dilatasyonu
  8. Sünnet
  9. Peniste eğrilik düzeltilmesi
  10. Üreteropelvik (UP) darlık-pyeloplasti
  11. Çift toplayıcı sisteme yönelik girişimler
  12. Vezikoüretral reflü ameliyatları (sistoskopik ve açık)
  13. Üreterosel ameliyatı (sistoskopik ve açık)
  14. Üreterovezikal (UV) darlık ameliyatları
  15. Üriner sistem taş operasyonları
  16. Mesane augmentasyonu
  17. Mesane divertikülüne yönelik operasyonlar
  18. Ekstrofia vezika operasyonları
  19. Wilms tümörü
  20. Nöroblastom

 6. Travma cerrahisi
 7. Ciltaltı lezyonlar (lipom, fibrom, dermoid, sebase kist,…)
 8. Apse boşaltılması


HEKİMLERİMİZ