Göğüs Cerrahisi
14 Mart 2022

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GÖĞÜS CERRAHİ KLİNİĞİ

KLİNİK TANITIMI
 3 Tek kişilik oda yatağı,

10 Normal oda yatağı ( 2 kişilik),

1 Küçük cerrahi işlemlerin yapıldığı oda,

1 Toplantı salonu,

1 Poliklinik,

1 Malzeme deposu.

1 mutfak


YAPILAN AMELİYATLAR:

TÜP-KATETER TORAKOSTOMİ

PERKÜTAN PLEVRAL EFFÜZYON DRENAJI VE PLEURODEZİS
İNSİZYONEL / EKSİZYONEL BİYOPSİLER, TORAKOTOMİLER VEYA VATS ARACILI
BRONKOSKOPİ (RİJİT VE FLEKSİBLE) ( TANISAL VE TERAPÖTİK )
MEDİASTİNOSKOPİ
APSE DRENAJI
AKCİĞER REZEKSİYONLARI (WEDGE, SEGMENTEKTOMİ, LOBEKTOMİ, PNÖMONEKTOMİ) VE MEDİASTİNAL  LENF  NODU  DİSEKSİYONLARI

MEDİASTİNAL TÜMÖR EKSİZYONLARI

AKCİĞER KİSTİK HASTALILARINA YÖNELİK GİRİŞİMLER (KİSTOTOMİ + KAPİTONAJ, KİSTEKTOMİ, ENÜKLEASYON, WEDGE REZEKSİYON,

PLEVRAYA AİT OPERASYONLAR (DEKORTİKASYON, PLEUREKTOMİ)

VİDEO YARDIMLI TORAKOSKOPİK CERRAHİ (VATS) GİRİŞİMLER
AÇIK-KAPALI PLEVRA BİYOPSİLERİ
GÖĞÜS DUVARI DEFORMİTELERİ DÜZELTME OPERASYONLARI
BİLATERAL EŞ ZAMANLI HİPERHİDROZİS CERRAHİSİ( EL –KOLTUK ALTI TERLEMESİ )

GÖĞÜS DUVARI KİTLE EXİZYONLARI, GÖĞÜS DUVARI REKONSTRİKSİYONLARI

DİYAFRAGMA ELEVASYONU VE DİYAFRAGMA HERNİ ONARIMI CERRAHİSİ

TRAVMATİK KOT FRAKTÜRÜ STABİLİZASYONU

STERNUM FRAKTÜRÜ ONARIMI

PNÖMOTORAKS VE HEMOTORAKS ENDOSKOPİK CERRAHİ İŞLEMLER YAPILMAKTADIR…

1 KLİNİK SORUMLUSU, 6 HEMŞİRE VE 3 PERSONEL İLE HİZMET VERMEKTEDİR.


HEKİMLERİMİZ
gcerrahi.JPG