Patoloji Laboratuvarı
11 Mart 2022

Tıbbi Patoloji Laboratuarı

Patoloji temel olarak hastalık bilimi anlamına gelen bir tıbbi ana daldır. Hastalıklara tanı koymak ve tedaviyi yönlendirebilecek parametreleri incelemek Patoloji’nin temel görevleri arasında yer almaktadır. Bu amaçla hastanemiz poliklinik ve kliniklerine başvuran, ayakta ya da yatarak takip edilen hastaların takip aşamalarında, ilgili klinik hekimlerinin gerekli gördüğü doku, organ biyopsileri, radikal cerrahi materyaller veya sitolojik materyaller, poliklinik ve / veya ameliyathanelerden bölümümüze ulaştırılır. Laboratuvarımızda farklı işlem ve aşamalardan geçip Patoloji uzman hekimlerinin incelemesi sonucunda bulgular rapor edilerek tanı ve tedavi aşamalarına katkıda bulunmak amaçlanır.

Hastanemiz Patoloji laboratuarı yıllık yaklaşık 25000 biyopsi/sitoloji örneği incelemekte olup, 4 doktor öğretim üyesi, 4 uzman hekim, 3 patoloji teknisyeni, 6 laboratuar teknisyeni, 1 arşiv görevlisi ve 3 tıbbi sekreter ile hizmet vermektedir. Rutin patolojik / sitolojik incelemeler yanı sıra sıvı bazlı sitolojik inceleme, histokimya, immunohistokimya ve kromojenik in situ hibridizasyon teknikleri kullanılmaktadır.

HEKİMLERİMİZ 

Hastalarımıza bilgiler:

Patoloji raporunun hazırlanması için sizlere verilen süre bilgisi ortalamalara dayalı bir veridir ve bu süre alınan sıvı veya organ biyopsisinin örnek tipine göre değişmektedir. Doku örnekleri mikroskobik olarak birebir şekilde patoloji uzmanı tarafından değerlendirilir ve bazen bu değerlendirmeler esnasında ek incelemeler yapılması planlanabilir. Bu tip durumlarda patolojik incelemenin sonuçlanması beklenenden uzun sürebilir. Eksiksiz, doğru ve tedaviyi yönlendirebilecek tüm parametreleri içeren ideal bir raporun oluşması için gecikmelerin en aza indirilmesi çabalansa da bazen sonuçlarda gecikme olabileceği akılda tutulmalıdır.

Laboratuvar çalışma saatleri:   Hafta içi her gün:    08.00-17.00

Hafta sonları ve resmi/bayram tatillerinde laboratuarımız hizmet vermemektedir.

Telefon numaralarımız: 0 252 2141323 - 4480/4409 

HEKİMLERİMİZ
patoloji.JPG