Gastroenteroloji Cerrahi
29 Aralık 2023


HEKİMLERİMİZ

Gastroenteroloji Cerrahi Kliniği


Sindirim sistemi; yemek borusundan başlayarak mide, oniki parmak bağırsağı, karaciğer, safra kesesi ve safra yolları, dalak, pankreas, ince bağırsak, kalın bağırsak ile makata kadar olan tüm organları içermektedir. Yukarıda bahsedilen organların iyi huylu hastalıklarının medikal tedavisini gastroenteroloji kliniği tarafından tedavi edilir. İyi huylu hastalıkların basit medikal tedavisi ve tüm sindirim sistemi cerrahi tedavisi gastroenteroloji cerrahisi tarafından gerçekleştirmektedir.


Gastroenterolojik Cerrahi Kliniğinin İlgi Alanları
• Yemek borusu(özofagus) hastalıkların da tanı ve tedavi (Kanser, reflü, hiatal herni ’mide fıtığı’, akalazya)
• Mide ve duodenum hastalıkların da tanı ve tedavi (Dispepsi, kanser, morbid obezite, metabolik cerrahi, kanser dışı tümörler)
• Gastroskopi, kolonoskopi, rektoskopi ve ERCP (endoskopik olarak safra yollarının ve pankreas kanalının görüntülenmesi ve tedavisi)
• Pankreas hastalıklarında tanı ve tedavi (kanser, nöroendokrin tümörler, bilier pankreatit, pankreas psödokisti ve kistleri)
• Safra kesesi ve safra yolları hastalıkların da tanı ve tedavi (safra kesesi taşı, safra yolları taşı, kolesistit, kanserler, ana safra yolu kistleri)
• Karaciğer hastalıklarında tanı ve tedavi (kanser, kist hidatik, karaciğer nakli ‘sertifikasyonu tamamlanmış ise’)
• İnce bağırsak hastalıkları tanı ve tedavi (Crohn hastalığı, kanserler, bağırsak düğümlenmesi, invajinasyon, divertikül, )
• Kalın barsak(kolon) hastalıkları ve tedavisi (kanser, divertikülit, ülseratif kolit, Crohn hastalığı, bağırsak düğümlenmesi, apandisit)
• Anüs ve anal kanal hastalıkların da tanı ve tedavi (fissür, fistül, hemoroid, rektal prolapsus, abse)
• Karın ön duvarında ameliyat sonrası oluşan fıtıklar (insizyonel herni) gibi rahatsızlıkların hekim tarafından yapılan değerlendirme sonrası gerekli görülmesi durumunda cerrahi tedavileri gerçekleştirilmesini sağlayan branştır.

  • GASTRO CER. HEKİM