ERCP (Endoskopik Retrograd Kolanjio-Pankreatografi) ​
20 Temmuz 2018

ERCP (Endoskopik Retrograd Kolanjio-Pankreatografi)

Endoskopik retrograd kolanjio-pankreatografi veya kısa adıyla ERCP karaciğer ve pankreas salgılarının döküldüğü kanalları incelemeye yarayan bir yöntemdir. Bu kanallar sayesinde, salgılar barsağa dökülür. Karaciğer ve safra kesesi salgılarının döküldüğü kanallara safra yolu adı verilir.ERCPbazen hastada sarılık, ateş oluştuğu zaman acil şartlarda da yapılabilir.

ERCP esnasında, hekim, hastanın ağzından içeri bir endoskop (ince, bükülebilen, ışıklı bir tüpe bağlı video kameralı görüntüleme sisteminin bulunduğu bir alet) yardımıyla girer, özofagus ve mideye, sonrasında da onikiparmak barsağına (ince barsağın ilk bölümü) safra yolunun açıldığı ağız şeklindeki bölgeye doğru ilerler. Bu şekilde, hekiminiz safra ve pankreas kanallarının açıldığı ortak kanala ulaşır. Sonrasında hekim kateter adı verilen dar, plastik bir tüpü endoskopun içerisinden geçirerek kanallara iletir. Özel bir boya maddesi enjekte ederek, bölgenin görüntülerini röntgende görebilir.  Bu sırada çekilen filmde, safra yolunun içinde taş veya kitle varlığı tespit edilir. Bu aşamadan sonra, kanalın ağzı birkaç milimetre kesilerek genişletilir. Daha sonra bir balon veya basket dediğimiz aletlerin yardımıyla taş(lar) çıkarılır. İşlem doğru hastaya ve doğru nedenle yapıldığı zaman oldukça çabuk sonuç alınan, etkili ve başarılı bir yöntemdir.
Çoğu ERCP tedavi amaçlı yapılır. Safra yolları ve pankreas kanalında bulunan taşların, darlıkların ve tümörlerin tanınmasına ve ameliyata gerek kalmaksızın tedavi edilmesine imkân verir.

 ERCP’nin en önemli komplikasyonu bu işlemden sonra %2-5 sıklıkta görülen pankreas bezi iltihaplanmasıdır. Genellikle genç ve bayanlarda daha sık görülür. Çoğu hastada hafif geçer ama nadiren ağır da seyredebilir. Bu durumu önlemek için çeşitli ilaçlar veya stent gibi yöntemler vardır. Bunların dışında hastada kanama ve bir de kesi yaparken barsak delinmesi komplikasyonlar nadir de olsa görülebilir.  Bu durumlarda hastanın acil ameliyata alınması gereklidir.

ERCP işlemi radyasyonla yapılan bir işlem olduğundan gebelerde uygulanması biraz farklılık gösterir. Gebelikte ERCP film çekmeden sadece kesi yapılarak ve balonla taşların çıkarılması şeklinde veya safra yollarına geçici stent koyarak yapılabilir. Gebelik sonlanınca kalıcı tedavisi yapılır.
ERCP ile safra yollarındaki taş çıkarılınca, hastanın kalıcı tedavisi için safra kesesi ameliyatı olması gerekir.

ERCP ile yapılan işlemler:

-Safra ve pankreatik kanalların görüntülenmesi
– Biliyer sfinkterotomi ve taş çıkarılması
– Safra kanalı darlıklarınının balon ile dilatasyonu
-Safra kanalı darlıklarında plastik veya metal stent uygulamaları
-Sfinkter Oddi disfonksiyonu tedavisi; safra kesesi ameliyatı sonrası tekrar eden ağrılar ve pankreatit atakları.
– Pankreatik sfinkterotomi
– Pankreas kanalı darlıklarında balon dilatasyon ve stent uygulamaları
– Pankreas divisum için minör papilla sfinkterotomi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde ERCP İşlemi yapan ekibimiz.

1 Gastroenteroloji Uzmanı

 5  Hemşire

Uzman Anestezi Ekibi

2 Ünite sekretaryası ile  2 personelden oluşmaktadır.

  • Ercp (1).JPG
  • Ercp (2).JPG
  • Ercp (3).JPG
  • Ercp (4).JPG
  • Ercp (5).JPG
  • Ercp (6).JPG
  • Ercp (7).jpg
  • Ercp (8).jpg