Hemodiyaliz Ünitesi
29 Aralık 2023

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Bölümü ve Diyaliz Ünitesi

Kronik Böbrek Yetmezliği, böbreğimizin sağlığımız için hayati öneme haiz olan fonksiyonlarını yerine getirememesi ve sonrasında vücutta sağlığımız için tehlikeli (üre, kreatinin, ürik asit gibi) maddelerin birikmesi ile karakterize bir hastalıktır. Son yıllarda sıklığının giderek artması, hasta sağ kalımı üzerine olan olumsuz etkileri ve tedavi giderlerinin fazlalığı nedeniyle bir halk sağlığı sorunu haline gelmiştir. Öyle ki hasta sağ kalımı üzerine olumsuz etkileri pek çok kanser hastalığından bile daha kötüdür. Ülkemizde 2016 yılı sonu itibari ile 73 bini aşkın kronik böbrek yetmezliği hastası bulunmaktadır.

Kronik Böbrek yetmezliğinin ideal bir tedavisi maalesef bulunmamaktadır. İdeale en yakın tedavi böbrek naklidir. Ancak hem organ bağışının yetersizliği hem de bazı hastaların organ nakline uygun olmaması nedeniyle her hastaya böbrek nakli yapılamamakta ve yerine böbrek nakli kadar etkili olmasa da diyaliz tedavileri uygulanmaktadır.

Diyaliz tedavileri genel olarak iki ana başlıkta incelenmektedir.

  1. Hemodiyaliz
    1. Merkezde Hemodiyaliz
    2. Evde Hemodiyaliz
  2. Periton diyalizi

Hastanemizde Diyaliz Ünitemize bağlı merkezde hemodiyaliz hizmetleri 20 yılı aşkın süredir devam etmektedir. Son olarak 25+1 hemodiyaliz cihazı ile 95 kronik hemodiyaliz hastasının ünitemizde takibi ve tedavisi yapılmaktadır. Ayrıca her ay çevre ilçe ve illerden nefroloji ihtiyacı nedeniyle hastanemiz Nefroloji bölümüne başvuran ve yatırılarak veya ayaktan tedavisi devam eden yaklaşık 50 kadar hastanın da hemodiyaliz hizmeti karşılanmaktadır.

Evde Hemodiyaliz uygulaması son yıllarda, kronik böbrek yetmezliği hastalarında olumlu sonuçlarının olması nedeniyle daha sık kullanılmaya başlanmıştır. Hastaların günlük hayatlarının uzun bir bölümünü hastanede geçirmelerini engellemesi sayesinde hasta memnuniyetini önemli ölçüde arttırmaktadır. Hastalara temel tedavi hizmetleri eğitimi verildikten sonra hastanın evine hemodiyaliz uygulamasını devam ettirecek tüm sistemler kurulmakta ve sonrasında hasta hemodiyaliz uygulamasını evinde kendisi uygulamaktadır. Hastanemizde 2016 yılından beri Evde Hemodiyaliz ünitesi kurulmuş ve ruhsatlandırılmıştır. Son olarak 13 tane hastamızın evde hemodiyaliz hizmeti devam etmekte ve yaklaşık 5 hasta evde hemodiyaliz için eğitim sırasındadır.

Periton Diyalizi’de; daha esnek bir diyet ve daha özgür bir yaşam sunması, hastaların hastaneye bağımlılığını azaltması nedeniyle önemli diyaliz uygulamasıdır. Periton diyalizinin tüm merkezlerde uygulanmaması nedeniyle bilinilirliği diğerlerine göre daha azdır. Hastanemizde yaklaşık altı yıldır periton diyalizi ruhsatı bulunmakta ve uygulanmaktadır. Halen 27 periton diyaliz hastasının takip ve tedavisi ünitemizde gerçekleştirilmektedir.

Hastanemizde henüz böbrek nakli yapılamamaktadır. Ancak böbrek nakli yapılmış hastaların takip ve tedavileri, ilaç düzeyi ölçümleri yapılabilmektedir.

Hastanemizde Nefroloji ve Diyaliz Hizmetleri; 25 yataklı yatan hasta servisi, 25+1 yataklı hemodiyaliz ünitesi, evde hemodiyaliz ünitesi, periton diyalizi ünitesi ve iki adet poliklinik ile devam ettirilmektedir.

Bu hizmetler, Nefroloji bölümündeki 3 adet nefroloji uzmanı ve Diyaliz ünitemizdeki iki adet hemodiyaliz hekimi ile gerçekleştirilmektedir.      

Hemodiyaliz Teknisyeni, dört Hemodiyaliz Teknikeri, bir Periton diyaliz Hemşiresi, bir ev diyaliz Hemşiresi, biri sorumlu olmak üzere 11 Hemodiyaliz hemşiresi bulunmaktadır. Ayrıca yedi yardımcı sağlık personeli ve iki adet sekreterimiz bulunmaktadır.

  • Web resim 2.JPG

  • Diyaliz (2).JPG
  • Diyaliz (1).JPG
  • Diyaliz (3).jpeg