Nükleer Tıp
18 Ekim 2023

NÜKLEER TIP MERKEZİ

 

 Nükleer tıp yöntemleri ile ciddi rahatsızlıkların teşhisi, tedavisi ve takibi mümkün olur. Genellikle hastalıklar diğer radyolojik yöntemlerle saptanabilir hale gelmeden ve klinik bulgular gelişmeden önce, yani hastalığın erken döneminde nükleer tıp yöntemleri  ile tespit edilebilirler. Böylece hastalık daha fazla ilerlemeden ve daha başarılı bir şekilde tedavi edilebilir.

Nükleer Tıp Merkezimizde iki (2) adet çift başlı SPECT gama kamera, bir (1) adet PET/BT cihazı, bir (1) adet ultrasonografi cihazı ile hizmet vermekteyiz. Bir adet radyonüklid tedavi odamızda I-131 ile ve Lutesyum-177 işaretli peptidler ile yatarak tedavi hizmeti verilmektedir.

Uygulanan Hizmetler:

·        Miyokard Perfüzyon (Kalp) Sintigrafisi

·        İskelet Sistemi Sintigrafisi

·        Tiroid Sintigrafisi Ve Tiroid Uptake Çalışması

·        Paratiroid Sintigrafisi

·        Gastroözefagial Reflü Çalışması

·        Meckel Divertikülü Sintigrafisi

·        Dinamik ve Statik Böbrek Sintigrafileri

·        Lenfosintigrafi

·        Sentinel Lenf Nodu Çalışması, İntraoperatif gama prob uygulaması

·        Akciğer Perfüzyon ve Ventilasyon Sintigrafisi

·        Gastrointestinal Kanama Çalışması

·        Mide Boşalma Sintigrafisi

·        Tükrük Bezi Sintigrafisi

·        Gözyaşı Sintigrafisi (Dakriyosintigrafi)

·        Enfeksiyon Görüntüleme (İşaretli Lökosit Sintigrafisi)

·        İyot-131 ile Tüm Vücut Tarama Sintigrafisi

·        Beyin PET

·        Myokard PET ile Viabilite Çalışması

·        Onkolojik PET/BT Görüntüleme (F-18 FDG, Ga-68 PSMA/DOTA ile işaretli bileşikler ile)

·        I-131 ile hipertiroidi ve tiroid kanser tedavisi

·        Lutesyum-177 işaretli PSMA ve DOTA peptidler ile radyonüklid tedavileri yapılmaktadır.