Anesteziyoloji ve Reanimasyon
04 Eylül 2023

Anesteziyoloji ve Reanimasyon 

HEKİMLERİMİZ

 

MUĞLA EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ ANESTEZİYOLOJİ ve REANİMASYON

KLİNİK TANITIMI

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği,  hastanemiz merkez ameliyathanesinde 15, J Blok kardiyovasküler cerrahi merkezinde 3 ve endoskopi ünitesinde 3 ameliyat salonu olmak üzere toplam 21 ameliyat salonunda hizmet vermektedir. Ayrıca girişimsel radyoloji işlemleri, tanısal serebral anjiografi, psikiyatride elektro-konvülsif tedavi, ürolojide ekstrakorporeal şok dalgası ile litotripsi, çocuk kardiyoloji ve erişkin kardiyoloji bölümünde tanısal anjiyografi ve perkütan tedavi girişimleri sırasında ameliyathane dışı anestezi uygulamalarını da aktif olarak yürütmektedir. Ameliyat odaları 7 gün 24 saat çalıştırılmakta ve günde ortalama 80 adetA-B-C grubu ameliyat yapılmaktadır.

Kliniğimiz, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi kadrosunda 1 profesör doktor, 3 doçent doktor, 1 doktor öğretim üyesi ve Muğla Eğitim ve Araştırma hastanesi kadrosunda yer alan biri doçent olmak üzere 12 uzman hekim, 22 anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanlık öğrencisi, 1 yoğun bakım yan dal uzmanlık öğrencisi ve 41 anestezi teknisyeni ile ameliyathaneler, yoğun bakımlar, algoloji ünitesi, poliklinik ve dış anestezi uygulamalarında hizmetini sürdürmektedir.  

Merkez ameliyathanede genel cerrahi,ortopedi, üroloji, beyin ve sinir cerrahisi, çocuk cerrahisi, kadın hastalıkları ve doğum cerrahisi, göğüs cerrahisi, plastik ve rekonstruktif cerrahi ve göz, j blok ameliyathanesinde erişkin ve pediatrik kardiyovasküler cerrahi bölümlerinde, organ transplantasyonu ameliyatlarında genel ve bölgesel anestezi uygulamaları yapılmakta, ayrıca hastanın ameliyat sonrasında ağrı duymasının engellenmesi ve giderilmesine yönelik bölgesel analjezi teknikleri uygulanmaktadır.

Kliniğimiz bünyesinde yoğun bakım ve ağrı olmak üzere iki bilim dalı faaliyet göstermektedir. Bu birimlerdeki çalışma programı, sorumlu öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir. Hem anestezi hem de yoğun bakım alanında yoğun bir eğitim programı içinde tıpta uzmanlık öğrencisi eğitimi verilmektedir. Toplam 22 uzmanlık öğrencisi doktor kliniğimizde aktif olarak çalışmakta olup 2013 ve 2023 yılları arasında 8 uzmanlık öğrencisi de eğitimlerini tamamlayıp uzman doktor olmuştur.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi dönem 5 Anesteziyoloji ve Reanimasyon stajı da bölümüz öğretim üyeleri tarafından kliniğimizde yürütülmektedir. Dönem 5 Anesteziyoloji ve Reanimasyon stajı öğrencileri ile ameliyathane ve yoğun bakımda hasta başı olgu bazlı tartışma ve hasta başı pratik uygulama tüm öğretim üyelerinin aktif katılımı ile titizlikle sürdürülmektedir.

Misyonumuz, ameliyathane, yoğun bakım ve algoloji alanlarında hastalarımıza bilimsel verilerin ışığında yüksek nitelikli sağlık hizmeti sunmak ve bu sorumluluk bilincinde tıp fakültesi öğrencileri ve Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanlık öğrencilerini çağın gereklerine uygun şekilde yetiştirmektir.

  • örnek oda yoğun bakım.jpg
  • DSC_0129.jpg