Yapılan Çalışmalar
14 Mart 2019

1- Talep ve şikayetleri kabul eder.
2- Başvuruları değerlendirerek raporlar.
3- Gerekli önleyici ve düzenleyici çalışmaların başlatılmasını sağlar ve başvuru sahiplerine geri bildirimde bulunur.
4- Çalışan hakları ve güvenliğine yönelik uygulamaları yakından takip eder.
5- Sağlık çalışanına şiddet uygulayanların mutlaka cezalandırılacağı konusunda vatandaşların bilgilenmesini sağlayan pano, afiş ve broşürlerin görebilecek yerlere asılmasını sağlar.
6- Başhekimliğe rapor sunar.
7- Hastanemiz çalışanlarına yüksek motivasyon ve güvenli bir ortam sağlayarak, hizmet sunumunda kalitenin  artırılmasına, kurum çalışanları için muhtemel riskleri belirleyerek, bu risklerin giderilmesi için uygun yöntem ve teknikler geliştirir, gerçekleşen olayların analizini yaparak kuruma özgü tedbirlerin artırılmasını sağlar.