Uyku Laboratuvarı
20 Temmuz 2018

“Epilepsi İzlem ve Uyku Bozuklukları Merkezimiz”

Epilepsi beynin aşırı elektriksel aktivitesinden kaynaklanan bir hastalıktır. Her yaş grubunda görülebilir. Felç, zor doğum, beyin tümörü, ateşli havale, madde kullanımı epilepsi nedenlerinden bazıları olmakla beraber, pek çok hastada bir neden bulunamaz. Epilepsinin tanısı özellikle erken dönemde tedaviye başlamak açısından önemlidir.

Video EEG monitörizasyon ile bir yandan hastalar 24 saat kaydedilmekte, bir yandan da beyin dalgaları görüntülenmektedir. Video EEG epilepsinin kesin tanısında (epilepsinin psikolojik nöbetlerden, kalp kaynaklı bayılmalardan ve uyku bozukluklarından ayırıcı tanısında), yönetiminde ve epilepsi cerrahisi adaylarının belirlenmesinde büyük önem taşımaktadır. Bu teknik sistem sayesinde, olgularının kesin tanısı konulabilmekte ve epilepsi cerrahisi gibi alternatif tedavi yöntemi uygun hastalara önerilebilmektedir.

Uykuda görülen solunum bozuklukları, hareket bozukluklarının tanı ve tedavi yönlendirilmesinde polisomnografi büyük önem taşımaktadır. Parasomni(uyku ve uykuya geçiş bozuklukları) ve uykuda hareket bozuklukları epilepsi ile sıklıkla karışabilmekte ve bu durumda hastalara video-EEG monitorizasyon ve parasomnografi beraber yapılmaktadır.

Hastanemizdeki uyku bozukluğu ve epilepsi izlem merkezimizde;Epilepsi hastalarının yatırılarak tanı kesinliğinin sağlanması ve cerrahi tedavi adaylarının belirlenmesi için epilepsi hastaları 4-5 gün yatırılarak takip edilmektedir. Uyku bozuklukları, uykuda hareket bozuklukları ve horlama sorunu olan hastaların izlemleri yapılmaktadır.

Ünitede 2 adet Rutin EEG, 3 adet PSG (polisonografi)

2 adet video EMG, 1 adet video EEG monitorizasyon + PSG cihazı bulunmaktadır. 

  • uyku 2.JPG
  • Uyku.JPG