Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı
11 Mart 2022

Tıbbi Biyokimya Laboratuvarları:

Hastanemiz 1954 yılında Muğla Devlet Hastanesi adını alarak Sağlık Bakanlığı’na bağlanmıştır. 400 yataklı olarak faaliyet gösteren Muğla Devlet Hastanesi 2006 yılında bakanlık kararı ile Menteşe Devlet Hastanesi (Eski SSK Hastanesi) ile birleşmiş, 2011 yılında Sağlık Bakanlığı ile Üniversitemiz Rektörlüğü arasında imzalanan işbirliği protokolü ile 2011 yılı Mayıs ayında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi adını alarak hizmet verilmeye devam edilmiş, hastane bünyesinde bulunan Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı, belirli kriterlerin sağlanması neticesi, öğretim üyelerinin katılımıyla 2012-2013 yıllarında  eğitim kliniğine dönüşmüştür. Tıbbi Biyokimya Laboratuvarları halen Laboratuvar İdari ve Eğitim sorumlusunun yönetiminde, toplam 3 adet akademik personel, 4 adet T. Biyokimya Laboratuvar uzmanı ve sayıları 15 in üzerinde teknik personeli ile faaliyetlerine devam etmektedir.

Hastanemizde hizmet veren Tıbbi Biyokimya Laboratuvarları bünyesinde bulunan başlıca laboratuvarlar şunlardır;

1. Tıbbi Biyokimya Merkez Laboratuvarı (E- Blok-2.Kat: Rutin Biyokimya, Hormon ve Koagülasyon Lab)

2. Gözetimli İdrar Laboratuvarı   (C Blok - Zemin Kat)   

3. Gözetimli Acil Laboratuvarı     (D-Blok -1. Kat)  

Bu Laboratuvar bölümlerine Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bulunan servisler, poliklinikler, yoğun bakımlar dışında ayrıca hastanemize bağlı Muğla Merkez polikliniğinden; ayrıca hastanemizin web sayfasında belirtilen anlaşmalı kurumlar ve ilçe Devlet hastanelerinden birtakım Laboratuvar tetkikleri için numuneler gönderilmektedir.

Tıbbi Biyokimya Merkez Laboratuvarı mesai saatleri içinde, Acil Biyokimya Laboratuvarı 24 saat hizmet vermektedir. Tıbbi Biyokimya Laboratuvarlarında günlük işleyiş sabah saatlerinde cihazların günlük bakımı, testlerin kalibrasyonu ve iç kalite kontrol örneklerinin çalışılarak sonuçların değerlendirilmesi sonrası,  hasta örneklerinin çalışılarak yine sonuçların Tıbbi Biyokimya Lab. Uzmanları, uzman doktorlar tarafından değerlendirilmesi ve onaylanması şeklinde gerçekleşir. 

Laboratuvarımızda yapılan analizler uluslararası güvenilirliği ve geçerliliği kanıtlanmış ölçüm yöntemleri ile gerçekleştirilmektedir. Günlük iç kalite kontrol çalışmaları ve üye olunan dış kalite kontrol programları ile sonuçlar güvence altına alınmaktadır.

Laboratuvarımızda halihazırda 1 adet Tıpta Uzmanlık öğrencisine Tıpta uzmanlık eğitimi verilmiş olup, mezun edilmiştir.

Güncel literatür verileri ışığında test menüsünü ve ölçüm yöntemlerini güncelleyen laboratuvarımız, Sağlıkta Uygulama Tebliği’nde yer alan çoğu testleri ya çalışmakta veya bir dış laboratuvarda çalışılmasını temin etmektedir. Laboratuvarımızda hastanedeki kliniklerle iş birliği içinde rutin çalışmalar yürütülmektedir.

Misyonumuz ve Vizyonumuz;

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Biyokimya Laboratuvarlarında;

Ulusal sağlık politikaları  ve stratejilerine uygun, hasta ve çalışan güvenliğinden ödün vermeden,   memnuniyeti  üst düzeyde tutmayı amaç edinen, kaliteli, güvenilir, teknolojik gelişmelere ve sürekli iyileştirmeye açık bir anlayışla ve  tıbbi etik ilkesiyle nitelikli sağlık hizmeti sunmak,  güvenli ve güvenilir test sonuçlarının temin ve devamını sağlamak. Uzmanlık eğitiminde bilgi, beceri ve tecrübe aktarımı ile donanımlı uzmanlar yetiştirmek, sağlık hizmetleri açısından ulusal ve uluslararası platformda öncü ve tercih sebebi olmak, ülkemizin uluslararası arenada olumlu bir imaja sahip olmasında üzerine düşen görevi yerine getirmektir. 


HEKİMLERİMİZ