İnme (Felç)..
02 Kasım 2022

İnme (Felç)..Üst Gastrointestinal (Gİ) Sistem Endoskopileri (Özofago- gastro – duodenoskopi)

 

 

İnme (Felç), damarsal nedenlerle oluşan ani gelişen nörolojik fonksiyon kaybıdır yani ani gelişen beynin belirli bölümünde kan akışının çeşitli sebeplerle kesintiye uğramasıyla yüzde kayma, anlama konuşma bozukluğu, kol ve bacaklarda güçsüzlük, görme, denge ve duyu kaybıdır. İnme, kanama (hemorajik) veya serebral damar tıkanıklığına (iskemik) bağlı olabilir.

İskemik inmeler tüm olguların yaklaşık yüzde seksenini oluşturur. İnme toplumda en önemli ölüm nedenleri arasında başlarda, erişkinlerde sakatlık ve yeti kaybının ise en başta gelen nedeni olmaya devam etmektedir. Esasında inme, önlenebilir bir durumdur, inme risk faktörlerini bilir ve önlem alırsak inme geçirmeyebiliriz. Düzenli bir şekilde kilo, kan basıncı, kan şekeri takiplerini yapmalı, kalp-damar sağlığı kontrolleri için belirli aralıklarla sağlık kuruluşlarına başvurmalı, gerekli ise önerilen tedavileri aksatmadan kullanmalıyız. Düzenli egzersiz yapmak, sigara ve alkol gibi zararlı maddelerden uzak durmak, sağlıklı beslenmek, stres ve hava kirliliği gibi etkenlerden kaçınmak da inme geçirmemek için önemli adımlardandır.

Önlenemez de meydana gelirse iskemik inmenin akut yani erken dönemde tedavisi vardır.  Bu tedavi hasta inme geçirir geçirmez ilk saatlerde getirilen hastalarda damardan pıhtı eritici ilaç verilmesi ve/veya anjio ünitesinde kateterler ve stentlerle pıhtının çıkartılmasıdır. Bu müdahalelerin yapılması için hastanın erken dönemde sağlık kurumuna gelmesi gerekmektedir bu da toplumun inmeyi ve bunun acil bir durum olduğunu bilip 112'yi aramasıyla gerçekleşir.  Başarı için uygulamaların, çok iyi organize edilmiş bir sistem içinde yapılması şarttır.

Başhekim Doç. Dr. Turhan TOGAN, “Kurumumuzda yer alan inme polikliniği ile inme hastalarına anjiyografi ünitesinde yapılan müdahalelerin dışında, Girişimsel Nöroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Utku CENİKLİ tarafından; İl Sağlık Müdürlüğümüz koordinasyonunda, 112 istasyonları ve acil servislerde görevli sağlık çalışanlarına gerçekleştirilen hizmet için eğitimler ile inme vakalarına erken müdahale işlemi yapılmakta ve nakil işlemleri sağlanan hastalara inme merkezi olan kurumumuzda girişimsel beyin anjiyografi işlemi uygulanmaktadır. İlimizde yıllardır inme ile ilgili tedaviler Nöroloji hekimleri tarafından başarılı şekilde uygulamaktadır.” dedi.


Web Resim 2.jpg