Gastroenteroloji Kliniğimiz..
24 Ekim 2022

Gastroenteroloji Kliniğimiz..

Gastroenteroloji kliniğimiz 26 yatak kapasitesi; 1 Akademik, 2 Uzman Hekim ve 10 klinik Hemşiresiyle A/Blok 2. Katta hastalarımıza sağlık hizmeti vermektedir.

Klinikte sindirim sistemi hastalıklarının tanı ve tedavisi yapılmaktadır. Bu kapsamda yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsaklar, karaciğer, safra kesesi ve pankreas ile bu organlarda oluşan hastalıklar Gastroenteroloji Kliniğimizin çalışma alanlarıdır. 

 • Üst Gastrointestinal (Gİ) Sistem Endoskopileri (Özofago- gastro - duodenoskopi)
 • Alt Gastrointestinal (Gİ) Sistem Endoskopileri (Kolonoskopi, fleksibl sigmoidoskopi)
 • Polipektomiler, enjeksiyon skleroterapileri / band ligasyonları / Argon plasma koagülasyonu (Poliplerin kesilerek çıkarılması, Hemoroid ve kanamalara ilaç enjeksiyonu / bantla ya da yakılarak tedaviler)
 • ERCP - Endoskopik retrograd kolanjiyo pankreatografi (Safra ve pankreas kanalının endoskopik olarak tetkiki ve tedavisi)
 • Endoskopik Ultrasonografi (EUS) / EUS eşliğinde girişimsel işlemler (Pankreas tümörlerinden biyopsi alınması vb)
 • Dilatasyon (genişletme-buji ya da balon ile) ve stent (plastik ya da metal yapay kanal) işlemleri
 • PEG / PEJ / J-PEG (Karın duvarı ile mide ya da ince bağırsağın ağızlaştırılarak, beslenme tüpü akılması)
 • Mide içi balon uygulamaları
 • Endoskopik hemoroid tedavileri (enjeksiyon skleroterapisi / band ligasyonu)
 • Özofageal ve kolonik manometri – motilite incelemeleri (Yemek borusu ve kalın bağırsağın kas fonksiyonları ve hareketlerinin grafiksel incelenmesi)
 • 24 saatlik pH metre ölçümü (24 saat süre ile mide asitinin yemek borusuna geçişinin ve asit düzeyinin incelenmesi)
 • Kapsül Endoskopi (Kamera taşıyan bir kapsül yutturularak çekilen resimler aracılığı ile bağırsakların içinin görüntülenmesi)
 • Üst Gastrointestinal (Gİ) Sistem Endoskopileri (Özofago- gastro - duodenoskopi)
 • Alt Gastrointestinal (Gİ) Sistem Endoskopileri (Kolonoskopi, fleksibl sigmoidoskopi)
 • Polipektomiler, enjeksiyon skleroterapileri / band ligasyonları / Argon plasma koagülasyonu (Poliplerin kesilerek çıkarılması, Hemoroid ve kanamalara ilaç enjeksiyonu / bantla ya da yakılarak tedaviler)
 • ERCP - Endoskopik retrograd kolanjiyo pankreatografi (Safra ve pankreas kanalının endoskopik olarak tetkiki ve tedavisi)
 • Endoskopik Ultrasonografi (EUS) / EUS eşliğinde girişimsel işlemler (Pankreas tümörlerinden biyopsi alınması vb)
 • Dilatasyon (genişletme-buji ya da balon ile) ve stent (plastik ya da metal yapay kanal) işlemleri
 • PEG / PEJ / J-PEG (Karın duvarı ile mide ya da ince bağırsağın ağızlaştırılarak, beslenme tüpü akılması)
 • Mide içi balon uygulamaları
 • Endoskopik hemoroid tedavileri (enjeksiyon skleroterapisi / band ligasyonu)
 • Özofageal ve kolonik manometri – motilite incelemeleri (Yemek borusu ve kalın bağırsağın kas fonksiyonları ve hareketlerinin grafiksel incelenmesi)
 • 24 saatlik pH metre ölçümü (24 saat süre ile mide asitinin yemek borusuna geçişinin ve asit düzeyinin incelenmesi)
 • Kapsül Endoskopi (Kamera taşıyan bir kapsül yutturularak çekilen resimler aracılığı ile bağırsakların içinin görüntülenmesi)

  Gastroenteroloji Bölümü’müzde hangi tanı – tedavi işlemlerini kullanıyoruz?

 • Üst Gastrointestinal (Gİ) Sistem Endoskopileri  (Özofago- gastro - duodenoskopi)
 • Alt Gastrointestinal (Gİ) Sistem Endoskopileri  (Kolonoskopi, fleksiblsigmoidoskopi)
 • Polipektomiler, enjeksiyonskleroterapileri / bandligasyonları  (Poliplerin kesilerek çıkarılması, Hemoroid ve kanamalara ilaç enjeksiyonu / bantla ya da yakılarak tedaviler)
 • PEG / PEJ

  Karın duvarı ile mide ya da ince bağırsağın ağızlaştırılarak beslenme tüpü takılması

  Obezite Tedavisinde Gastroenterolojik Uygulamalarımız:

 • Mide İçi Balon Uygulamaları:

  Kilo vermek amacıyla mide içine anestezi altında endoskopi yoluyla bir balon yerleştirilir ve balon şişirilerek iştahta azalma ve erken doyma sağlayarak kilo vermesine sebep olan bir işlemdir.

 • Mide Botoks Uygulanması:

  Mideye Botilinum toksin (botoks) uygulanması; endoskopik yöntem ile midenin belirli bölgelerine Botilinum toksin A enjekte edilmesi esasına dayanan bir kilo verdirme yöntemidir. Bu yöntemde mide kaslarının kasılması sınırlandırılarak mide boşalma süresi gecikir ve hastada iştah kaybı elde edilir. Botoksun diğer bir etkisini de mideden salgılanan, açlığı uyaran gyrelin hormonunu azaltarak göstermektedir.

  İleri Endoskopik İşlemler;

 • ERCP - Endoskopik retrogradkolanjiyopankreatografi (Safra ve pankreas kanalının endoskopik olarak tetkiki ve tedavisi):

  ERCP, safra ve pankreas kanallarının endoskopik yöntemlerle incelenmesi işlemidir. ERCP işleminde ağız yoluyla mideden geçilerek, ince bağırsağa girilmekte ve oradan da safra ve pankreas kanallarına ulaşılmaktadır. Her iki kanalın filmleri çekilerek, hastalık nedeni (taş, tümör vb.) saptanmaktadır. Tıkanıklığa yol açan durum anlaşıldıktan sonra “balon” ya da “basket” denilen araçlarla taş çıkartılmaktadır. Aynı işlem esnasında darlıklara stent yerleştirilmesi gibi tedaviye yönelik girişimler de uygulanabilmektedir.

  • Endoskopik Ultrasonografi (EUS) / EUS Eşliğinde Girişimsel İşlemler

Endoskopik ultrason (EUS), sindirim sisteminin alt tabakalarının da incelenebildiği, biyopsi ve tümörlerde evreleme yapılabildiği bir yöntemdir.

Endoskopik ultrason yönteminin en çok kullanıldığı alanlardan biri de pankreas hastalıklarıdır. Pankreasın kistik ve solidnodülleri, bu yöntemle ayrıntılı olarak görüntülenebilmekte, gerekirse biyopsi alınabilmektedir. Böylelikle pankreas kanserinin erken tanısı sağlanabilmektedir.

Ayrıca safra kanalındaki taşlar da bu yöntemle saptanabilmektedir ve ünitemizde aynı seansta taşların çıkarılabilmesine yönelik ERCP işlem de yapılabilmektedir. Bu sayede hasta tek bir anestezi seansı ile hem tanı hem de tedavisi şansına sahip olmaktadır.

 

 • Dilatasyon (genişletme) ve stent (plastik ya da metal yapay kanal) işlemleri

Özellikle Onkoloji hastalarında tümörlere bağlı gastrointestinal sistem de gelişen darlık ya da tıkanıklıklarda ya da cerrahi işlemler sonrasında gerekli hastalaradilatasyon vestent uygulamaları Kliniğimizde başarılı bir şekilde yapılabilmektedir.

Diğer Tanısal İşlemler;

 • Karaciğer biyopsisi:

Hepatit ve diğer karaciğer hastalıklarında karaciğer parankiminden ya da karaciğerdeki tümörden ultrason altında lokal anestezi ile parça alınması işlemidir.Bu sayede hastaların tanıları ve tedavi süreci planlanabilmektedir.

Hastane Başhekimimiz Doç. Dr. Turhan TOGAN “ Halkımızda sağlık okuryazarlığı farkındalığının arttırılması ve kurumuzda faaliyet gösteren tüm kliniklerimizin çalışmaları ve özellikli çalışmalarının anlatıldığı klinik tanıtımlarımızın ikincisi Gastroenteroloji kliniğimiz. Halkımıza sağlığının korunması ve sürdürülebilmesi için ulusal sağlık politikaları ve stratejilerine uygun, modern cihazlarla, kaliteli,hasta ve çalışan güvenliğinden ödün vermeden güvenli ve sürdürülebilir sağlık hizmeti sunumu çalışmalarımız artarak devam etmektedir.”dedi.

 • WEB RESİM 6.jpg
 • WEB RESİM 5.jpg
 • WEB RESİM 4.jpg
 • WEB RESİM 3.jpg
 • WEB RESİM 2.jpg
 • WEB RESİM 1.jpg