15 Eylül Dünya Prostat Kanseri Farkındalık Günü kapsamında Üroloji Uzmanımız Doç. Dr. İlker AKARKEN bilgilendirmede bulundu..
16 Eylül 2022

15 Eylül Dünya Prostat Kanseri Farkındalık Günü kapsamında Üroloji Uzmanımız Doç. Dr. İlker AKARKEN bilgilendirmede bulundu..

Dünya’da yılda bir milyondan fazla erkek prostat kanseri tanısı alıyor.

Prostat erkeklerde bulunan üreme ile ilgili bir organdır. Erkeklerde yaşlandıkça büyüyebilir ve idrar yapma ile ilgili sıkıntılar oluşturabilir.

Prostat kanseri ise prostat dokularında kötü huylu (malign) tümöral hücrelerin oluşması ve çoğalması sonucunda ortaya çıkmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, prostat kanseri erkeklerde yeni tanı konulan kanserlerin neredeyse %15’ini oluşturmakta. Dünya genelinde prostat kanseri tanısı konulan toplam hasta sayısı yıllık 1 milyonun üzerindedir. Prostat kanserine bağlı yıllık ölüm sayısı ise 300 bin üzerindedir. Ülkemizde prostat kanseri alan hasta sayısı ise yıllık yaklaşık 20 bin kişidir.

Erken evre prostat kanserinde nadiren idrar yaparken zorlanma ve sık idrara çıkma gibi semptomlar ortaya çıkmaktadır. İleri evre prostat kanserinde dahi bu semptomlar görülmeyebilir.

Prostat kanseri tanısında kanda bakılan prostat spesifik antijen (PSA) testi, parmakla rektal muayene ve muayene sonrasında kanser şüphesi var ise prostat MR’ı ile birlikte prostat biyopsisi kullanılmaktadır. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği’nde prostat kanseri tanısı için gerekli yöntemlerin tamamı kullanılmaktadır. Bu yöntemlerin herhangi biri diğerinin yerine kullanılamaz. Sadece parmakla rektal muayene ile hastaların 5’te birinde prostat kanseri şüphesi saptanabilmektedir.

Hastalığın erken tanısı için ailesinde prostat kanseri bulunan erkeklerin 40 yaşından, bulunmayanların ise 50 yaşından sonra üroloji hekimine muayene olması önerilmektedir.

Son yıllarda prostat kanseri tanısı artmaktadır ancak bu durum daha çok erken evre hastalıkların yakalanması sonucundadır. Erken tanı hayatınızı kurtarır.

Diğer kanserler ile karşılaştırıldığında, prostat kanseri erken tanı aldığında en yüksek 5 yıllık yaşam beklentisine sahip olan kanser tiplerinden biridir. Bu erken tanının önemini daha da arttırmaktadır.

Maalesef prostat kanserini engellemek için yeterli kanıt seviyesine ulaşabilmiş bir yöntem bulunamamıştır.

Prostat kanseri ile ilgili gerçekler.

  • Erken evre prostat kanseri çoğu zaman belirti vermez.
  • Ülkemizde yaklaşık 12 erkekten birinin prostat kanserine yakalandığı tahmin edilmekte.
  • Prostat kanseri riski yaş ile birlikte artmakta (prostat kanseri hastalarının yarısı 60-69 yaş arasında).
  • Ailede prostat kanseri hastası varlığı prostat kanserine yakalanma riskini arttırmakta.
  • Bir erkeğin prostat kanserine yakalanma olasılığı kalın barsak, böbrek, cilt kanseri ve mide kanserlerine yakalanma ihtimallerinin toplamından daha fazladır.

 

Sağlıklı yaşam için düzenli fiziksel aktivitede bulunmak, vücut ağırlığını korumak, beslenmede sebze oranı yüksek yağ oranı düşük kalorili besinleri tercih etmek ve düzenli aralıklarla sağlık kontrollerinin yapılması önem arz etmektedir.

P.jpeg