Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Akreditasyon Belgesi Aldı..​
30 Kasım 2021

Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Akreditasyon Belgesi Aldı..

Asistan ve öğrencilerin eğitiminde standartların yükseltilmesi ve tedavi hizmetlerinin ileri ameliyat tekniklerinde, uluslararası kalitenin yakalanması sürecinde önemli olan Akreditasyon Belgesi (Kurum Uzmanlık Eğitimi Yeterlik Belgesi) alımıyla kurumumuz Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinin başarısı tescillendi.

Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyi (TOTEK) tarafından, 15 Ekim 2021’de gerçekleştirilen ziyaret neticesinde Ortopedi ve Travmatoloji eğitimi ile ilgili eğitim koşullarını karşılamış ve Akreditasyon Belgesini almaya hak kazanmıştır.

30. Ulusal Türk Ortopedi Travmatoloji Kongresinde takdim edilen belgeyle;

Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Muğla SKÜ Tıp Fakültesi’nde akredite olan ilk klinik olma başarısını elde etmiştir. Ayrıca Muğla SKÜ Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Türkiye’de bu belgeyi almaya hak kazanan 20 klinikten 19. olarak önemli bir başarıya imza attı.

Akreditasyon Belgesi, eğitim, öğretim ve araştırma programlarında uluslararası ölçütlerdeki gelişmelerin yakından takip edildiğinin ve sürdürüldüğünün kanıtı niteliğindedir. Eğitim, araştırma ve modern ameliyat teknikleri standartlarında sürekli gelişme ve iyileştirme yaparak daha iyi eğitilmiş, niteliği yükseltilmiş Ortopedi ve Travmatoloji uzmanlarının yetişmesini sağlamakta yönlendirici rol oynamaktadır.

Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğimizin akreditasyonu ile hastalar, öğrenciler ve asistanlar bunun ayrıcalığını yaşayacaktır. Hastalar Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği’mizde yapılan özellikli ameliyat sayısının ve kalitesinin uluslararası düzeyde olduğunu,  asistanlar ve öğrenciler de kalite standartlarına uygun bir eğitim sürecinden geçtiklerini bileceklerdir.

Başhekim Doç. Dr. Turhan TOGAN “Bu sürecin hazırlanmasını ve sürdürülmesini sağlayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve aynı zamanda Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı olan Prof. Dr. Nevres Hürriyet AYDOĞAN’ı ve  ilk Akreditasyon Belgesi alan Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğimizdeki tüm çalışma arkadaşlarımızı böylesi örnek bir çalışmaya imza attıkları için tebrik ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum” dedi. 


  • Web resim 1.jpeg
  • Web resim 2.jpg
  • Web resim 3.png