Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi
29 Aralık 2023

Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi

Çocuk yoğun bakım üniteleri; 1 ay-18 yaş arası yaşamsal fonksiyonları tehdit altında olan çocukların 7 gün 24 saat kesintisiz takip ve tedavilerinin yapıldığı ünitelerdir. Çocuklar; vücut yapısı, işleyişi ve hastalıkları bakımından yetişkinlere oranla oldukça büyük farklılıklara sahiptir. Bu nedenle yoğun bakım ve tedavi gerektiren durumlarda yetişkin yoğun bakımları, çocukların tedavi ve bakım ihtiyaçlarının karşılanmasında yetersiz kalır. Bu amaçla geliştirilen çocuk yoğun bakım üniteleri, çocukluğun her döneminde acil vakaların tedavi ve kontrolüne yönelik ekipmanlarla donatılır. 

Çocuk yoğun bakım ünitelerinde bu alanda uzmanlaşan hekimler, hemşireler ve yardımcı sağlık personelleri tarafından oluşturulan multidisipliner ekipler görev alır. Bu uzman ekip, 7 gün 24 saat medikal hizmetten çok daha fazlasını içeren ilgi, deneyim ve bağlılıkla çocuk yaş grubu içindeki hastaların yoğun bakım süreçlerini üstlenir.

Tüm kritik çocuk hastaların kabul edildiği ünitemizde hastanın kabulünden itibaren hastayla ilgili her türlü takip, tedavi ve bakım hizmetleri bölüm çalışanları tarafından yürütülmektedir. Çocuk yoğun bakım ünitelerinde, gerektiğinde mobil X-ray, ekokardiyografi ve ultrasonografi cihazlarıyla da ileri tetkikler gerçekleştirilebilir. Medikal tedavinin yanında teknolojik cihazlar yardımıyla solunum sistemine, kardiyak sisteme destek, sürekli hemodiyafiltrasyon ile kan temizleme, plazmaferez ile kan değişimi gibi işlemler yapılmakladır. Bu işlemler çoğu zaman hayat kurtarmaktadır.

Yoğun bakım üniteleri, çok farklı hastalıkları taşıyan hastaların bir arada bulunabildiği ortamlardır. Bu ortamda gerekli hijyenin sağlanması, hasta mahremiyetinin korunması, bulaşıcı hastalıkların yayılmasının önlenmesi ve hasta konforunun sağlanması gibi hususlara yönelik olarak çocuk yoğun bakım ünitelerinde izole ve tekli odalar yer alır. Özellikle yüksek riskli hastaların tedavi ve bakım sürecinde büyük bir önem taşıyan izole ve tekli odalar temasla, hava yolu ve damlacık yolu ile bulaşmaların önlenmesi konusunda oldukça büyük fayda sağlar. Oda içerisindeki ekipmanın yalnızca o odaya ait olması, temas izolasyonunun sağlanmasında en önemli noktalardan bir tanesidir. Bunlara ek olarak hasta bakımında gerekli olan tüm hijyenik koşulların sağlanmasına gereken önem verilir.

Ülkemizde her şehire çocuk yoğun bakım ünitesi açılması hedeflenmektedir. Ancak henüz yeni gelişen bir bilim dalı olması nedeniyle çocuk yoğun bakım uzman sayısında ve eğitimli personel sayısındaki yetersizlik nedeniyle halen çocuk yoğun bakım yatak sayımız istenen düzeye ulaşamamıştır.  Kritik hasta çocuklar çoğu zaman acil servislerde yoğun bakım ünitelerine sevk için uzun süre beklemek zorunda kalıyorlar ve zamanla yarışılan saatlerde gerekli tedaviyi maalesef alamıyorlar. Çocuk yoğun bakım ünitemiz hizmete sunulmuştur. 


  • cyb (1).JPG
  • cyb (10).JPG
  • cyb (13).JPG
  • cyb (15).JPG
  • cyb (7).JPG