12-18 Nisan Kalp Sağlığı Haftası Etkinliğimiz.. ​
14 Nisan 2021

12-18 Nisan Kalp Sağlığı Haftası Etkinliğimiz..

 

Kurumumuz ana giriş ön arenasında, 12-18 Nisan Kalp Sağlığı Haftası kapsamında Kardiyoloji hekimlerimizin öncülüğünde kurulan stantta, vatandaşlara pandemi kuralları çerçevesinde kalp sağlığı hakkında konuların yer aldığı broşürler dağıtılarak, kalbin nasıl korunacağına dair bilgilendirmeler yapıldı.

Kalp ve Damar Hastalıkları

Kalp ve Damar Hastalıkları; koroner kalp hastalıkları, serebrovasküler hastalıklar, hipertansiyon, periferik arter hastalığı, romatizmal kalp hastalıkları, konjenital kalp hastalıkları, kalp yetmezliği ve kardiyomiyopatileri kapsar. Kalp ve damar hastalıklarının gelişiminde; tütün kullanımı, fiziksel hareketsizlik, obeziteye yol açabilen sağlıksız beslenme gibi olumsuz davranış tarzları yanında diyabet, hipertansiyon, dislipidemi gibi hastalıklar yer almaktadır. 2012 yılında tüm dünyada bulaşıcı olmayan hastalıklara bağlı ölümlerin yüzde 46,2’si (17,5 milyon) kalp ve damar hastalıkları nedeniyledir. Bu ölümlerin 7,4 milyonu kalp krizine (iskemik kalp hastalığı) 6,7 milyonu inmeye bağlıdır. Kalp ve damar hastalıklarına bağlı ölümlerin 2030 yılında 22,2 milyon olacağı tahmin edilmektedir. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) ölüm verileri toplam ölümlerin içinde kalp hastalıklarının payının gittikçe artma eğiliminde olduğunu göstermektedir. Kalp hastalıkları 1989’da yüzde 40, 1993’te yüzde 45 (8),2009’da yüzde 40 (9) ve 2013’te yüzde 39,6, 2014 yılında yüzde 40,4 (5), ile tüm ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer almıştır.

Son 20 yılda kalp ve damar hastalıklarından kaynaklanan mortalite yüksek gelir düzeyindeki ülkelerde azalmaktadır. Kalp ve damar hastalıklarının büyük bir kısmı tütün kullanımı, sağlıksız diyet, yetersiz fiziksel aktivite ve alkol kullanımı gibi davranışsal risk faktörlerinin azaltılmasıyla engellenebilir. Sağlıksız alışkanlıklar; yüksek kan basıncı (hipertansiyon), fazla kilo veya obezite, yüksek kan şekeri (diyabet) ve kan lipidlerinde yükselme (dislipidemi) gibi metabolik ve fizyolojik değişikliklere yol açar. Risk faktörleri neden oldukları ateroskleroz ile koroner ve serebral damarlarda hasara yol açarlar. Süreç uzun yıllar içinde gelişir; çocukluk çağında başlayıp orta yaşta kalp krizi veya inme ile ortaya çıkabilir. Eğer miyokard enfarktüsü ve inme gelişme riski olan kişi belirlenip kişinin kalp ve damar riski azaltılabilirse ölümcül olan ve olmayan kalp ve damar olaylarına maruz kalması önlenebilir, bu kişilerin ve toplumun kalp ve damar hastalıkları riski azaltılabilir. Kalp ve damar hastalıklarından korunmada yaklaşım tarzı, tek bir risk faktörüne değil, genel riskin düşürülmesine yönelik, çoğul risk faktörleri gözetilerek multidisipliner olmalıdır. Kalp ve damar hastalıklarından korumanın amacı, ölümcül olan ve olmayan aterosklerotik kalp ve damar olaylarının, komplikasyonların ve perkütan ya da cerrahi revaskülarizasyon ihtiyacının azaltılması, yaşam kalitesinin artırılması ve süresinin uzatılmasıdır. Bu hedefe erişmek için toplam kalp ve damar risk değerlendirmesi ve buna yönelik bir tedavi stratejisinin oluşturulması esastır.

 

Kalp hastalıklarını önlemeye yönelik olarak düzenlenmesi önerilen risk faktörleri ve öneriler:

1-Tütün kullanımı

Tamamen bırakılması

2-Yetersiz fiziksel aktivite

Günde en az yarım saat

3-Alkol kullanımı

Azaltılması/kesilmesi

4-Sağlıksız beslenme

Diyet alışkanlıkları düzenlenmesi

5-Obezite

Azaltıması/ideal kilonun korunması

6-Hipertansiyon

Kontrol altına alınması

7-Diyabet

Kontrol altına alınması

8- Yüksek kan kolesterolü

Kontrol altına alınması

 

Kalbinizi koruyun çünkü içinde sevdikleriniz var!.


  • WEB RESİM 1.JPG
  • WEB RESİM 2.JPG
  • WEB RESİM 3.jpg
  • WEB RESİM 5.jpg
  • WEB RESİM 6.jpg
  • WEB RESİM 7.JPG
  • WEB RESİM 8.jpg
  • WEB RESİM 9.JPG