Hastanemizde EBUS Bronkoskopi İşlemi Yapılmaya Başlandı..
12 Mart 2021

Hastanemizde EBUS Bronkoskopi İşlemi Yapılmaya Başlandı..

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Utku TAPAN tarafından EBUS Bronkoskopi işlemi yapılmaya başlandı.

EBUS ( Endobronşiyal Ultrasonografi) Bronkoskopi Nedir?

EBUS, Akciğer Kanserinin yanı sıra Tüberküloz,  Sarkoidoz, Lenfoma gibi birçok hastalığın teşhisinde kullanılan bir çeşit bronkoskopi yöntemidir. Tümör ya da diğer hastalıklar her zaman hava yollarının içinde yani bronşlarda yer almazlar.  Akciğer kökenli hastalıkların ilk habercisi çoğu kez akciğerdeki lenf bezleridir. EBUS; lenf bezlerini tarayarak, şüpheli lenf bezlerinden biyopsi alınıp kanser tanısının konmasında ve kanserin evrelemesinde yardımcı olur. EBUS yöntemi; kişiyi ileri cerrahi girişimden kurtarabilen oldukça gelişmiş bir tanı yöntemidir.

Bronkoskop ile bronş içerisinde görerek inceleme yapılmasını sağlayan EBUS yönteminde; bronkoskopun ucuna eklenmiş prob ile ses dalgaları yayarak bronş duvarının arkasındaki lenf bezi, doku ve kan damarlarını da çok net olarak ultrason görüntüsü olarak göstermektedir. EBUS, özel iğnesi sayesinde özellikle göğüs boşluğu içerisinde normal bronkoskopi yöntemi ile ulaşılamayan bölgelerdeki büyümüş lenf bezlerinin ya da merkezi havayollarına komşuluk gösteren lezyonların içine girebilmeye olanak sağlar. Biyopsi yapılmak istenen lenf bezi veya tümör kitlesi bu ultrasonografi ile görüldükten sonra bronkoskopun içerisinde özel olarak üretilmiş bir ince iğne bronkoskopun ucuna gönderilmekte ve ultrasonografik görüntü altında bu lenf bezi ya da kitleden parça alınabilmektedir. Yöntemin hastaya sağladığı diğer bir avantajı ise kan damarlarının ultrasonografi ile görüntülenmesi sayesinde damar yaralanması riski ortadan kalkabilmektedir.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniğinde EBUS (Endobronşiyal Ultrasonografi) Bronkoskopi işlemi; Muğla ilinde sadece kurumumuzda Göğüs Hastalıkları Uzmanımız Dr. Öğr. Üyesi Utku TAPAN tarafından hastanemizde belirli günlerde uygulanmaktadır.


EBUS.jpg