Hastanemiz “Ulusal Yenidoğan İşitme Tarama Referans Merkezi” Oldu...
04 Mart 2021

Hastanemiz “Ulusal Yenidoğan İşitme Tarama Referans Merkezi” Oldu... 


Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde hizmet veren Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Harun ÜÇÜNCÜ öncülüğünde ve Doç. Dr. Çağıl GÖKDOĞAN sorumluluğundaki ODİYOLOJİ Merkezimiz, 26.01.2021 tarihinde Bakanlığımız tarafından yürütülmekte olan ve her Yenidoğan bebeğin işitme tarama programı kapsamında işitme testinin yapılması ve işitme kayıplarının erken tespit edilmesi, tanılanmasında, yaklaşım ve rehabilitasyon programlarının uygulanabilmesi ve bebeklerin tanı sonrası takiplerinin yapılarak hem bebek hem de ailelerin desteklenmesini hedefleyen “Ulusal Yenidoğan İşitme Taraması Programı” kapsamında referans merkezi unvanını alarak tescillenmiş ve halkımıza hizmet vermeye başlamıştır.
Doç. Dr. Çağıl GÖKDOĞAN tarafından merkezimizde verilen hizmetler hakkında yapılan açıklamada:
İşitme kaybı, 1000 canlı doğumda 1-3 insidansla en yaygın görülen doğumsal sağlık sorunudur. Bebeklerde işitme kaybı erken dönemde tanılanarak tedavi edilmediğinde, konuşma ve dil gelişimleri yaşıtlarına göre geri kalmaktadır. İşitme kaybı erken tanılanan ve 6 aydan önce gerekli müdahaleler yapılan bebeklerin dil gelişimlerinin normal sınırlar içine. İşitme engeli erken dönemde tanılanmayan çocukların dil, sosyal ve bilişsel becerilerinin gelişmemesine bağlı olarak okul ve sosyal yaşantılarında zorluklar yaşamaktadırlar. Yenidoğan İşitme Tarama Programları işitme kaybıyla doğan ya da doğum sonrası dönemde işitme kaybı ortaya çıkan çocuklarda işitme kaybının çocuğun konuşma gelişimini etkilemeden ve psikolojik ve sosyal açıdan sağlıklı bir birey olarak toplumdaki yerini almasını sağlayacak şekilde erken dönemde saptanması, tedavi ve rehabilitasyonunun sağlanması, toplumla sağlıklı bireyler kazandırılması amacıyla yapılmaktadır.
Merkezimizde verilen diğer hizmetler;
• İşitme, denge ve kulak çınlaması vb. bozukluklarını tanımlamak için her yaş grubuna ayrıntılı test yöntemleri (Otoakustik emisyon (OAE), İşitsel beyin sapı cevabı (auditory brainstem response; ABR (BERA), Elektrokokleografi, ASSR, VEMP, vHIT, bebek çocuk ve yetişkinler için odyometrik değerlendirme, konuşma testleri, MR gibi görüntüleme yapılamayan hastalara retrokoklear parolojilerin belirlenmesine yönelik testlerin uygulanması, yorumlanması ve işitsel işlemleme bozukluklarına yönelik testler tüm testleri yaşa uygun olarak seçimin yapılarak, uygulanması, yorumlanması) yapılabilmektedir. 
• Hastalara işitme sağlığı ve işitme sağlığının korunmasına yönelik yöntemler konusunda danışmanlık yapmaktadır.
• İşitme cihazları, orta kulak implantları, koklear implantlar, beyinsapı implantları için işitme kaybı olan kişilerin adaylığını değerlendirilerek kişinin işitme kaybına en uygun cihaz seçiminin yapılması, programlama, kontrol ve rehabilitasyon gibi hizmetler sağlamaktadır. 
• İşitme cihazına ek olarak hastanın ihtiyacı olan yardımcı cihaz teknolojileri konusunda bilgilendirme ve yönlendirme yapılmaktadır.
• Yenidoğan ve okul çağı işitme tarama programlarında işitme kaybı şüphesi ile yönlendirilen hastaların ileri işitsel değerlendirmeleri sağlanmaktadır.
• Santral işitsel işlemleme bozukluğu olan çocukların ve yetişkinlerin değerlendirilmesi, rehabilitasyonu sağlamaktadır
• Kulak çınlaması (tinnitus), hiperakuzinin değerlendirilmesi ve medikal olmayan tedavi seçeneklerinin (nöromoniks, TRT vb) uygulamasını yapılmaktadır.
• Hastaları ve aileleri işitme kaybının psikososyal etikleri konusunda danışmanlık hizmeti vermektedir.
• İletişim yönetimi, işitme kaybının eğitim sonuçları, eğitim programlaması, sınıf akustiği konusunda danışmanlık hizmetleri vermektedir
• Denge kaybı şikayeti olan hastaların baş dönmesi ve denge kaybına neden olan patolojilerin saptanması amacıyla ileri değerlendirmeleri yapmaktadır
• Denge bozukluğu olan hastaların rehabilitasyon programlarını oluşturarak eğitiminin verilmesine, takip edilmesine ve yaşam kalitelerinin arttırılmasını sağlamaktadır.
Başhekim Doç. Dr. Turhan TOGAN “Bakanlığımızın sağlık politikaları doğrultusunda ve ilimizde duyulan ihtiyaç üzerine, özellikle de pandemi döneminde küçük bebeklerin ve ailelerinin başka illere gitmek zorunda kalmamaları için girişimlerde bulunarak referans merkezi sertifikamızı aldık.” dedi. 
Merkezimizde görevli bir doçent doktor, bir odyolog ve beş odiyometristimiz görev almaktadır. Referans merkez uygulaması için gerekli olan yenidoğan işitme tarama ünitesi, klinik ABR testi, ameliyathane koşullarında gerekli tıbbi, teknik altyapı ve donanım hazırlıklarını tamamlamıştır” dedi.
Merkezimizde üç serbest alanlı odyometri kabini ve odyometri, 1 Akustik immitansmetri, 1 ABR (Auditory Brainstem Response), 1 OAE (Otoakustik Emisyon), 1 ASSR ( Auditory Steady State Response), 1 VHIT (Video Head İmpulse Test), 1 REM (Real Ear Measurement), 1 VEMP (Vestibular Evoked Myogenic Potentials ) ve koklear implant ürününün programlama sistemleri mevcuttur.
Merkezimiz; bünyesinde bulunan modern cihazları ve uzman kadrosuyla halkımıza güvenli, kaliteli ve ulaşılabilir sağlık hizmeti sunmaktadır. Merkezimizde pediatrik (bebek, çocuk) ve yetişkin hastalara yönelik olarak hizmet verilmektedir.
Merkezimizde işitsel implantlar (orta kulak implantları ve koklear İmplant vb.) ameliyatı öncesinde ve sonrasında gerekli odyolojik değerlendirmeler ve program uygulamaları Doç. Dr. Çağıl Gökdoğan ve ekip içinde bulunan uzman odyolog ve odiyometristler tarafından yürütülmektedir. Ayrıca hastanemizin hakem hastane olması nedeniyle, mediko-legal vakaların işitme değerlendirmeleri de merkezimizde yapılmaktadır.
Merkezimizden randevu almak için öncelikle hasta veya hasta yakınlarının hastanemizin Kulak-Burun-Boğaz Polikliniğine MHRS veya 182’den randevu alarak başvurması ve muayene olmaları gerekmektedir. Uzman hekim tarafından merkezimize yönlendirilen hastalar, sekreterliğe başvurmak suretiyle veya telefonla randevu alabilmektedir.
  • DSC_0082.JPG
  • DSC_0793.JPG
  • DSC_0061.jpg
  • DSC_0076.JPG
  • DSC_0796.JPG
  • DSC_0813.JPG
  • DSC_0817.JPG