İnme Merkezi
03 Mart 2021

İnme Merkezi
İskemik İnme (beyin damar tıkanıklığı) beynin kanlanma yetersizliği ile geri dönülmez hasar görebilmesine ve hastanın felç kalabilmesine sebep olabilen acil bir durumdur. 
İnme ünitesi özellikle akut iskemik inme durumunda trombolitik ve mekanik trombektomi  tedavisi verilen hastalar başta olmak üzere inme hastalarının takibinin yapıldığı ve tedavisinin düzenlendiği özel alanlardır. 
Bu amaçla kurumumuz bünyesinde bulunan 4 yataklı inme ünitesi 2018 yılından itibaren Muğla ve yöre halkımıza;  günümüzde ise 6 yatak kapasitesiyle İnme Merkezi olarak tescillenmiş olup sağlık hizmeti vermeye devam etmektedir.
İnmede, damardaki tıkanıklığın damar yoluyla yani kimyasal bir ajan ile pıhtının eritilmesi ilk 4,5 saat içinde (damar içi ilaç enjeksiyonu) ya da pıhtının anjio ünitesinde stent veya aspirasyonla (emilerek) çıkartılıp ilk 6 saat içinde açılması sayesinde felç etkilerine daha az maruz kalmakta, ölüm oranları azalmakta ve hastalık sonrası yaşam kaliteleri daha yüksek olmaktadır. Her iki tedavi yöntemi de gelişmiş teknik altyapı ve yetişmiş, deneyimli personel ihtiyacını da beraberinde getirmektedir. 
Muğla ili ve ilçelerinde damara pıhtı eritici ilaçla, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde serebral anjiografi işlemi ve trombolitik tedavi ile inme hastalarına tedavi olanağı sağlanmakta ve hastalarımıza morbidite ve mortalite oranları önemli derecede azalmaktadır.
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Girişimsel Nörolog Dr. Utku Cenikli’ nin inme ünitesi sorumlu hekimi olarak görev yapmaktadır.  • İnnmeee (2).JPG
  • İnnmeee (5).JPG
  • İnnmeee (6).JPG
  • İnnmeee (3).JPG
  • İnnmeee (4).JPG
  • İnnmeee (1).JPG
  • inneee.jpeg