Kardiyoloji Hekimlerimiz Tarafından İki İşlem Birden Yapıldı..
22 Ekim 2020

Kardiyoloji Hekimlerimiz Tarafından İki İşlem Birden Yapıldı..

Girişimsel Kardiyolojik tanı işlemlerinden olan Renal Anjiografi ve Stentleme ile Periferik Anjiografi girişimleri kurumumuzda Kardiyoloji hekimlerimiz Doç. Dr. Volkan DOĞAN ve Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan ÇELİK tarafından hastalarımıza başarıyla uygulandı.

Anjio Ünitemizde başarıyla yapılmakta olan Koroner Anjiyografi işlemi, kalbi kanlandıran ve besleyen damarların (koroner damarların) opak(saydam olmayan) madde verilerek görünür hale getirilmesidir. Vücudun tüm damarları için anjiyografik işlemler yapılabilir. Göz, beyin, kalp ve bacak damarları genellikle en sık araştırılan damar sistemleridir. Kalp damarlarını incelemek için yapılan işleme “Koroner Anjiyografi” denir. Bu işlemin yanı sıra hekimlerimiz tarafından Periferal Anjiografi ve Renal Anjiografi işlemleri de yapılmaktadır.

Koroner Arter Hastalığı olan Diyabetik, Hipertansif ve Periferik Arter Hastalığı olan kişilerde şikayetlerin görülme sıklığı nedeniyle bu girişimsel işlemler onlara daha fazla yapılmaktadır.

Periferal Anjiyografi: Damar tıkanması olan hastalarda bacaklara ve ayaklara az kan akışından kaynaklanan yaralar için kullanılır; yaygın olarak yüksek tansiyona yol açan Renal Stenoz (böbrek daralması) hastalarında kullanılabilir; İnmenin başında tespit ve tedavi için de kullanılabilir.

Renal Anjiografi: Hipertansiyonun bir nedeni olabilen Böbrek Arteri Daralması (renal arter stenozu) bu yöntemde araştırılır. Ayrıca böbrekte tümör şüphesi olan hastalarda, renal organ nakli öncesinde ve sonrasında vasküler yapılar incelenmesi amacıyla da Renal Anjiografi işlemi de uygun hastalarımıza uygulanır.

Periferal Anjiografi ve Renal Anjigrafi yapılan hastamız Tip1 DM, Hipertansiyon,  Diyabetik Ayak ve Periferik Arter Hastalığı nedeniyle takipli bir kişi olup uzun zamandır yaşadığı bacak ağrısı ve diyabetik ayak yarası şikayetleri neticesinde başarıyla yapılan işlem ile ayakta iyileşme; takipleriyle kullanmakta olduğu tansiyon ilaçlarının sayısında azalma mevcut olup tedavisi yeniden düzenlenerek şifa ile taburcu edildi..


  • Anj (1).jpg
  • Anj (2).jpg
  • Anj (3).jpg
  • Anj (4).jpg