2020 Yılının İlk Uzmanı Kadın Doğum’dan…
09 Temmuz 2020

2020 Yılının İlk Uzmanı Kadın Doğum’dan…

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’nın 4. Uzmanı, 2020’nin ise İlk uzmanı Dr. Ezgi KARAKAŞ PASKAL oldu.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimi alan asistanlarımızdan Dr. Ezgi KARAKAŞ PASKAL 12 Şubat 2020 tarihinde, ihtisas süresi sonunda girdiği uzmanlık sınavını başarıyla tamamlayarak Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’nın 4. uzmanı oldu.

Sınavda Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. A. Akın SİVASLIOĞLU, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Nurettin DEMİR, Dr. Öğr. Üyesi Eren AKBABA, Dr. Öğr. Üyesi Melike Nur AKIN ve Patoloji Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Yelda DERE yer aldılar.

Tez danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Eren Akbaba tez konusu “ Ameliyat esnasında kesilen örgünün tek insizyon mini askı uygulanan sters üriner inkontinans tanılı olgularda örgü üretra arası mesafesi ile alt üriner sistem semptomları arasındaki ilişki” olan Dr. Ezgi KARAKAŞ PASKAL, 2020’nin ilk, hastanemizden uzmanlığını alan 20. Asistanımız olmuştur.

Dr. Ezgi KARAKAŞ PASKAL’ı sınav sonrasında kutlayan jüri üyeleri, uzmanlığını almaya hak kazanan hekimimize bundan sonraki hayatında ve mesleki yaşantısında başarılar dilediler.

Sınav sonrası Dr. Ezgi KARAKAŞ PASKAL’ı Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı ekibi ve klinik ebeleri, hemşireleri başta olmak üzere, doktorlar ve araştırma görevlisi hekimler, mesai arkadaşlarımız ile diğer klinik arkadaşlarımız yalnız bırakmadılar, onun mutluluğuna ortak olarak kendisini tebrik ettiler.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini tamamlayan yeni hekimimiz Uzm. Dr. Ezgi KARAKAŞ PASKAL’ı hastane yönetimi olarak tebrik ediyor, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar diliyoruz.