3 Mart Dünya İştime Günü…
09 Temmuz 2020

3 Mart Dünya İştime Günü…

               İşitme kaybı, dünya genelinde dördüncü en yüksek engellilik nedenidir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) işitme kaybı olan yaklaşık 466 milyon insan olduğu tahmin edildiğini bildirmiştir. Nüfusun artışı, yaşlanma, gürültü gibi işitme sağlığını olumsuz etkileyen çevresel faktörlerin artması ile işitme kaybı olan insanların sayısının hızla artacağı düşünülmektedir.

Ülkemizde her yıl yaklaşık 1,308,000 bebek doğmaktadır. Her 10,000 canlı doğumda 30 bebek işitme kayıplı olarak dünyaya gelmektedir. Sağlıklı doğan bebeklerin ilerleyen işitme kaybı görülme sıklığı %  9’lara kadar çıkabildiği belirlenmiştir ve bu çocukların büyük bir kısmı okul çağındayken fark edilebilmektedir. Yetişkinler de ise Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK 2016 )’nun yayınladığı “Sağlık Araştırması”nı sonuçlarında ise beyana dayalı işitme kaybı bulgularına göre işitme kaybı görülme sıklığı, 64-75 yaş arası % 15 iken, 75 yaş ve üstü bu oranın %34,7’lere yükseldiği görülmektedir. Bununla paralel olarak dünyanın tüm bölgelerinde erişilebilir işitme bakımına duyulan ihtiyaç ve talebin önümüzdeki yıllarda önemli ölçüde artması ön görülmektedir. İşitme kaybının potansiyel artışı, işitme kaybından sorumlu faktörler ve işitme kaybının zamanında tanılanarak gerekli tedavi-rehabilitasyon basamaklarının uygulanması önem kazanmaktadır.

                İşitme kaybı çocuklarda dil gelişiminin gecikmesi, okul başarısının düşmesi, sosyal izolasyon, yaşamsal risklerin artması ve ekonomik sorunları, yetişkinlerde ise iş gücü kaybı, demans, sosyal izolasyon, anksiyete gibi sorunları beraberinde getirmektedir. İşitme kaybı tanılandıktan sonra işitme cihazlarının veya önerilen diğer amplifikasyonların (koklear implant vb.) düzenli kullanımı, kontrollerinin yapılması ve gereksinlerin belirlenmesi amacıyla Odyoloji-KBB’a periyodik takiplerin yapılması ve rehabilitasyon hizmetlerinden faydalanılması yaşam kalitesinin artmasına yardımcı olacaktır.

               İşitme kaybının sizi sınırlamasına izin vermeyin, yaşam için duyun…

          Doç. Dr. Çağıl GÖKDOĞAN                                 Prof. Dr. Harun ÜÇÜNCÜ

Muğla SKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi            Muğla SKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi                         

    KBB ABD - ODYOLOJİ BİRİMİ                                             KBB ABD