Yeni Tip Koronavirüs (nCoV-2019) Salgınına İlişkin Sağlık Bakanlığımızdan Açıklama…
09 Temmuz 2020

Yeni Tip Koronavirüs (nCoV-2019) Salgınına İlişkin Sağlık Bakanlığımızdan Açıklama…

Son günlerde Çin’de ortaya çıkan, Çin genelinde hızla yayılan ve dünyanın birçok farklı ülkesinde de görülen yeni tip koronavirüs ağır tablolara ve ölümlere yol açmaktadır. Yeni tip koronavirüsün yol açtığı bu hastalık tüm dünyada küresel bir tehdit oluşturması nedeniyle endişeye yol açmış ve DSÖ tarafından küresel halk sağlığı acil durumu ilan edilmiştir. DSÖ’nün bu acil durum ilanı, son 10 yıllık dönemde ilan edilen uluslararası nitelikte 5. acil durum olarak karşımıza çıkmıştır.

DSÖ yaptığı küresel halk sağlığı acil durumu ilanı ile tüm ülkelere şiddetli akut solunum yolu enfeksiyonları için sürveyanslarını geliştirmeyi, olağandışı akut solunum yolu enfeksiyonları ve pnömoni vakalarını dikkatle gözden geçirmeyi önermektedir. Üye ülkeleri, Uluslararası Sağlık Tüzüğü (2005) doğrultusunda sağlık acil durumlarına hazırlıklarını güçlendirmeye davet etmektedir.

Tüm dünyayı etkileme potansiyeli taşıyan bu tür virüs salgınları ile mücadelede tecrübeli bir kadronun yetiştirilmesinin ve dünya çapındaki salgınları önlemek ve bu salgınlara yanıt vermek adına bu kadronun hızlı müdahalesinin gerekliliği bir kez daha görülmüştür.

Türkiye iyi yetişmiş sağlık profesyonelleri ve yaygın sağlık tesisleri ile önemli bir sağlık hizmeti sunum kapasitesine ve güçlü bir sağlık sistemine sahip bir ülkedir. Bu kapasitesi ve geçmiş tecrübeleri ışığında ülkesini ve vatandaşlarını bu tehditten korumaya kararlıdır. Ancak bu kararlılık aynı zamanda bu sıkıntıdan mustarip olan başta Çin olmak üzere diğer ülkelere de destek için önemli bir güç oluşturmaktadır.

Ülkemiz zaman zaman dünyanın çeşitli yerlerinde yaşanan doğal afetlere müdahalede davet beklemeden ilk ulaşan ülkelerin başında gelmiştir. Çinli meslektaşlarımız ve devlet yönetiminin en kısa sürede bu sorunu aşacaklarına inanıyoruz. Türkiye olarak kapasite ve tecrübemizi paylaşmaya hazırız.  Bu konuda Çin vatandaşlarının yanında olduğumuzu ifade etmek isteriz.

Çin hükümetinin bir kuşak bir yol inisiyatifinin yalnızca ticaret ve teknoloji alanında değil, sağlık alanında da ülkemizce destek gördüğünü ifade etmek isteriz.

Küreselleşen, insan ve mal hareketlerinin son derece hızlandığı, mesafelerin kısaldığı günümüzde bu tür hastalıklarla ortak mücadele, sadece bir korunma güdüsü ile değil, insani hislerle yapılması gereken bir mücadeledir.

Koronavirus enfeksiyonu konusunda da, tüm dünya davet beklemeksizin Çin halkıyla dayanışma içerisinde olmalıdır.

Buna benzer küresel sorunlarda, hatta yerel afet durumlarında bile imkanı olan ülkelerin yardım daveti veya çağrısı beklemeksizin, gücü oranında birlik ve dayanışma göstermeleri gerekir.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk halkı olarak Çin halkının bu zorlu günlerinde yanlarında olduğumuzu, dostâne duygularımızı teyiden bildiririz.

Dr. Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı
Türkiye Cumhuriyeti

Kaynak:  https://www.saglik.gov.tr/TR,63661/yeni-tip-koronavirus-ncov-2019-salginina-iliskin-aciklama.html