26 Ekim Hasta Hakları Günü…
09 Temmuz 2020

26 Ekim Hasta Hakları Günü…

26 Ekim Hasta Hakları günü kapsamında hastalar ziyaret edildi.  Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Süreyya KOLCUOĞLU, Hasta Hakları Birim Sorumlusu İlknur SARI ve Sosyal Çalışmacı Sercan KARAROĞLAN tarafından yataklı servisler ve polikliniklerdeki hastalarımıza sağlık hizmeti alırken oluşabilecek sistemsel ya da çalışan kaynaklı sorunların giderilmesi ve çözüm odaklı çalışma prensibiyle kurumumuz da üç noktada bulunan hasta hakları birimi hakkında bilgilendirme yapılarak, broşürler dağıtıldı.

Hasta hakları; hasta ile sağlık çalışanları arasında bireysel ve toplumsal düzeyde ortaya çıkan sorunların çözümü, sağlık çalışanlarının hastaya ve hastanın sağlık çalışanlarına karşı görev ve sorumlulukları bilmesi, daha iyi sağlık ortamı için hasta ve sağlık çalışanlarının birlikte sahip çıkması gereken haklardır. 

            Hasta Hakları ilk kez 1981 yılında Lizbon’da yapılan 34. Dünya Tabipler Birliği Genel Kurulu’nda yayımlanan Lizbon Bildirgesi ile benimsenmiştir. Daha sonra 47. Dünya Tabipler Birliği Kurultayında (Bali, Eylül 1995) değişikliğe uğramış, 171. Konsey Oturumu’nda (Şili, Ekim 2005) gözden geçirilip düzeltilmiştir.  Ulusal düzeydeki yasal düzenleme Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi, Hasta Hakları Yönetmeliği, İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi gibi mevzuatlarda yer almaktadır. Ülkemizde 1998’de, 26 Ekim “Hasta Hakları Günü” olarak kabul edilmiştir.

Günlük olarak yapılan poliklinik ve servis ziyaretlerine bugün özellikle Başhekim Yardımcısı Op.  Dr. Süreyya KOLCUOĞLU da katılmıştır.

Hasta hakları konusunda bilgilendirilen hasta ve yakınlarına memnuniyetlerini teşekkür ederek dile getirdiler. 


  • hsthak (1).jpg
  • hsthak (2).JPG
  • hsthak (3).JPG
  • hsthak (4).jpg
  • hsthak (5).jpg
  • hsthak (6).jpg