72. Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası (06-12 Ocak 2019)
09 Temmuz 2020

72. Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası (06-12 Ocak 2019)

Kurumumuzda “Tüberküloz Hastalığı, Bulaşma ve Korunma Yolları Eğitimi” verildi.

Eğitim Birimimiz tarafından düzenlenen; “Tüberküloz Hastalığı Bulaşma ve Korunma Yolları” konulu farkındalık eğitimi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanımız Prof. Dr. Sebahat GENÇ tarafından Anestezi ve Reanimasyon Yoğun Bakım Hemşirelerimiz ve Ameliyathane çalışanlarımıza yönelik olarak 5. kat eğitim salonunda gerçekleştirilmiştir.

Tüberküloz (Verem) hastalığı ile ilgili toplumun bilgilendirilmesi ve bu konuya dikkatinin çekilmesi amacıyla ülkemizde her yıl Ocak ayının ilk Pazar günü ile başlayan hafta “Verem Eğitim ve Farkındalık Haftası” olarak belirlenmiştir.

Tüberküloz hava yolu ile bulaşan, başta akciğerler olmak üzere tüm organları tutabilen bulaşıcı bir hastalıktır ve tüm dünyada ilk on ölüm sebebi arasında yer almaktadır. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin sağlıkla ilgili hedeflerinden biri de 2030 yılına kadar tüberküloz epidemisini sona erdirmektir. Bu hedefe ulaşmak amacıyla ülkemizde Ulusal Tüberküloz Kontrol Programı yürütülmektedir. Bu Program; tüberkülozdan koruma, erken tanı, yeterli ve uygun tedavi, sosyal koruma ve psiko-sosyal destekler ile tüberküloza bağlı mortalite ve morbiditenin azaltılması, hastalığa bağlı yıkıcı maliyetlerle karşılaşan ailelerin sıfırlanması ile “Veremsiz Bir Türkiye!” hedefine ulaşmak için yürütülen faaliyetleri kapsamaktadır.

Gerek devlet gerekse sivil toplum kuruluşlarının iş birliği ve çabalarıyla uzun yıllardır başarıyla yürüttüğümüz tüberküloz kontrol çalışmaları sonucunda, ülkemizde tüberküloz hasta sayısı ve tüberküloz görülme sıklığı her yıl %4-5 civarında azalmaktadır.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından tüm ülkeler için tahmini tüberküloz insidans hızı (tüberküloz görülme sıklığı) hesaplanmaktadır. Dünya genelinde 2017 yılı tahmini tüberküloz insidansı yüz binde 133’tür. Türkiye’nin de içinde bulunduğu ve 53 ülkeden oluşan Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesinde tüberküloz insidans hızı ortalaması yüz binde 30 iken Türkiye’nin tahmini insidans hızı yüz binde 17’dir.

Tüberküloz hastalığının teşhis ve tedavisi tüm sağlık kuruluşlarımızda ücretsizdir. Tüberküloz ve ilaca dirençli tüberküloz hastalarının tedavisinde kullanılan birinci ve ikinci seçenek ilaçlar Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilerek vatandaşlarımıza ücretsiz olarak ulaştırılmaktadır. Ülkemizde bulunan yabancı uyruklu tüberküloz hastaları da ücretsiz olarak tedavi edilmektedir. Teşhis ve tedavideki kaliteli hizmetlerin sonucunda, tüberküloz mortalite (ölüm) hızı Dünya genelinde yüz binde 21, DSÖ Avrupa Bölgesinde yüz binde 3 iken Türkiye’de yüz binde 1’in altındadır. 

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kronik ve bulaşıcı hastalıklar birey ve toplumda sağlık kaybının yanı sıra, ekonomik ve psiko-sosyal kayıplara da neden olmakta, uzun süreli tedavilerin düzenli sürdürebilmesi için sosyal ve ekonomik destekler verilmesi gerekmektedir. Bu konu ile ilgili olarak Bakanlığımızca geliştirilen bir proje kapsamında Bakanlığımız ve Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı arasında protokol imzalanarak ekonomik ve sosyal güçlükler yaşayan tüberküloz hastalarına 2018 yılı Ocak ayından itibaren aylık nakdi yardım verilmeye başlanmıştır. Dünya çapında bir ilk ve iyi uygulama örneği olan bu programla tüberküloz hastalarımızın tedavi ve kontrollerinin düzenli olarak yapılması, hastalara ve ailelerine psiko-sosyal destek verilmesi, yoksulluğun azaltılarak yaşam kalitesinin yükseltilmesi hedeflenmiştir. Yaklaşık 2000 tüberküloz hastası bu yardımı almaktadır.

Tüberküloz (verem) önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır. Kendinizi, sevdiklerinizi ve çevrenizdekileri korumak için; 

  • Yaşadığınız ortamları sık sık havalandırarak temiz hava akımı sağlayınız. 
  • Öksürürken, hapşırırken ağzınızı ve burnunuzu mendille kapatınız. 
  • Çocuklarınıza mutlaka BCG aşısı yaptırınız. 

İki haftadan uzun süren öksürükle birlikte balgam, ateş, gece terlemesi, kilo kaybı, iştahsızlık, halsizlik gibi şikâyetleriniz varsa lütfen en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz. 

Hedefimiz Veremsiz Bir Türkiye!..

Kaynak:https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/haberler/1818-72-verem-e%C4%9Fitimi-ve-fark%C4%B1ndal%C4%B1k-haftas%C4%B1-06-12-ocak-2019.html  • VEREMM (1).jpeg
  • VEREMM (2).jpeg
  • VEREMM (3).jpeg