​2018 yılının son uzmanı Anestezi’den…
09 Temmuz 2020

2018 yılının son uzmanı Anestezi’den…

Anestezinin 3. , hastanemizden uzmanlığını alan 13. Asistanımız Dr. Mustafa TURAN oldu.

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimi alan asistanlarımızdan Dr. Mustafa TURAN, ihtisas süresi sonunda 06 Aralık 2018 tarihinde girdiği uzmanlık sınavını başarıyla tamamlayarak Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı’nın ÜÇÜNCÜ uzmanı oldu.

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Semra GÜMÜŞ DEMİRBİLEK’ in başkanlığında yapılan sınavda M.S.KÜ. Tıp Fakültesi Rektör Yardımcılarından Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı’ndan Prof. Dr. Bakiye UĞUR ve yine Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı’ndan Dr. Öğr. Üyesi Başak ALTIPARMAK, Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sebahat GENÇ ile Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özcan SOYLU yer aldılar

Tez danışmanı Prof. Dr. Bakiye UĞUR ve tez konusu ‘’ Laparoskopik Histerektomi Cerrahisinde Genel Anesteziye Eklenen Transversus Abdominis Plan (TAP) Bloğun Plazma Sitokinleri ve Kortizol Düzeyine Etkisi’’ olan Dr. Mustafa TURAN,  2018 yılının son, hastanemizden uzmanlığını alan 13. Asistanımız olmuştur.

Dr. Mustafa TURAN’ sınav sonrasında kutlayan jüri üyeleri, uzmanlığını almaya hak kazanan hekimimize bundan sonraki hayatında ve mesleki yaşantısında başarılar dilediler.

Sınav sonrası Dr. Mustafa TURAN’ ı Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı ekibi ve Yoğun Bakım Üniteleri ekibi başta olmak üzere, doktorlar ve hemşirelerimiz, mesai arkadaşlarımız ile diğer klinik arkadaşlarımız yalnız bırakmadılar, onun mutluluğuna ortak olarak kendisini tebrik ettiler.

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini tamamlayan yeni hekimimiz Dr. Mustafa TURAN’ ı hastane yönetimi olarak tebrik ediyor, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar diliyoruz.

  • aNSTEZI (1).JPG
  • aNSTEZI (2).jpg
  • aNSTEZI (3).JPG