Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp
04 Nisan 2022

Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp

Hiperbarik Oksijen Tedavisi

Hiperbarik Oksijen Tedavisi (HBOT) özel olarak üretilmiş basınç odaları içerisinde, normal atmosferik basınçtan daha yüksek basınçlarda, hastalara oksijen solutularak uygulanan bir tedavi yöntemidir. Bu tanıma uymayan diğer yöntemler HBOT olarak kabul edilmezler.

HBOT, basıncın ortaya çıkardığı mekanik etki ve vücutta oluşan yüksek oksijen basınçlarıyla iyileştirici etki gösterir.

HBOT’ nin kullanıldığı hastalıklar ülkeden ülkeye farklılıklar göstermektedir. Ülkemizde Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödeme kapsamına alınan hastalıklar:

 1. Dekompresyon Hastalığı
 2. Arteryal gaz embolileri
 3. Karbonmonoksit, siyanid zehirlenmeleri ve akut duman inhalasyonu
 4. Gazlı gangren
 5. Yumuşak dokunun nekrotizanenfeksiyonları
 6. Crush yaralanmaları, kompartmansendromu, diğer akut travmatikiskemiler
 7. Yara iyileşmesinin geciktiği durumlar (diyabetik ve non-diyabetik)
 8. Kronik refrakterosteomyelit
 9. Radyasyon nekrozlar
 10. Tutması şüpheli deri flepleri ve greftleri
 11. Termal yanıklar
 12. Beyin apsesi
 13. Anoksikansefalopati
 14. Ani işitme kaybı
 15. Retinal arter oklüzyonu
 16. Kafa kemikleri, sternum ve vertebraların akut osteomyelitleri
 17. Osteonekroz

Bazı hastalıklar tedavi sırasında bir takım riskler ortaya çıkardığından, tedavi için HBOT merkezlerine müracaat eden hastaların var olan diğer tüm hastalıklarını da eksiksiz bir şekilde doktoruna iletmesi çok önemlidir.

Ciddi yan etkiler oldukça nadir görülmektedir. En sık karşılaşılan yan etki, genellikle basınç odasının basınçlandırılması esnasında ortaya çıkan kulak ağrısıdır.

Hastalar tedavi öncesinde ilgili sağlık personeli tarafından yan etkiler, tedavi süresince uyulması gereken kurallar gibi konularda bilgilendirilir ve tedaviye başlamak için gerekli yazılı rıza belgeleri alınır.

2017 yılında, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Anabilim Dalı Başkanlığı’ nın kurulması onaylanarak, Haziran 2018’ de Anabilim Dalı Başkanlığı görevine Dr. Öğr. Üyesi Serkan ERGÖZEN atanmış ve bölümle ilgili faaliyetlere başlanmıştır.

Hastalarımız internet veya 182 numaralı telefon ile Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS)’ ni kullanarak randevu alabilmektedirler.

HEKİMLERİMİZ