Nöroloji
29 Aralık 2023

MUĞLA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ

Hekimlerimiz

Tarihçe:

Uzun yıllar boyunca Muğla Devlet Hastanesi Nöroloji Kliniği olarak halka hizmet sunan kliniğimiz; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi ile imzalanan ortak kullanım protokolü sonrasında öğretim üyelerini, uzman hekimleri ve asistan hekimleri içinde barındıran kadrosuyla halkımıza sağlık hizmeti sunmaya devam etmistir.

Kliniğimiz:

Kliniğimiz; inme, epilepsi, demiyelinizan hastalıklar, hareket bozuklukları, demans, kas hastalıkları, başağrısı, uyku bozukluğu hastalıklarının tanı ve tedavisiyle ilgilenmektedir. Kliniğimizin bünyesinde bulunan; Genel Nöroloji Poliklinikleri, Nöroloji Dal Poliklinikleri, Nöroloji Yataklı Servisi, Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesi, Klinik Nörofizyoloji Epilepsi ve Uyku laboratuvarı, Nöroradyoloji laboratuvarı halkımıza hizmet sunmaktadır.

Kadromuz:

 • Prof. Dr. Gülnihal KUTLU
 • Prof. Dr. Semai BEK
 • Dr. Öğr. Üyesi Emrah Emre DEVECİ
 • Dr. Öğr. Üyesi Utku CENİKLİ
 • Uzm. Dr. Fatma KÜÇÜK
 • Uzm. Dr. Defne KORUCU
 • Uzm. Dr. Gökhan AYDOĞAN
 • Uzm. Dr. Mahmut Bilal ÇAMAN
 • Uzm.Dr.Bülent GÖKKUŞ
 • Arş.Gör.Dr. Tuğçe AKÇADAĞ
 • Arş.Gör.Dr. Melik GÜRSOY
 • Arş.Gör.Dr. Esra DALOĞLU
 • Arş.Gör.Dr. Osman SARAYDAR
 • Arş.Gör.Dr. Öykü GAMGAM
 • Arş.Gör.Dr.Aydan KARAKUŞ
 • Arş.Gör.Dr. Fatma Meltem ÜSTEKİ
 •  

  Özellikli Birimler:
 • Klinik Nörofizyoloji Polikliniği
 • Epilepsi Polikliniği
 • Serebrovasküler Hastalıklar (İnme) Polikliniği
 • Uyku Bozuklukları Polikliniği
 • Demiyelizan Hastalıklar Polikliniği
 • Hareket Bozuklukları Polikliniği
 • Demans Polikliniği

  Laboratuvar ve Görüntüleme Altyapısı:

 • Epilepsi ve Uyku Laboratuvarı
 • Klinik Nörofizyoloji Laboratuvarı
 • Nörosonoloji/Nörovasküler Nöroradyoloji Laboratuvarı

Özellikli Tıbbi İşlemler:

-Hastanemizdeki Klinik Nörofizyoloji, Epilepsi ve Uyku laboratuvarında; Epilepsi hastalarının yatırılarak tanı kesinliğinin sağlanması ve cerrahi tedavi adaylarının belirlenmesi için, epilepsi hastaları yatırılarak takip edilmektedir. Uyku bozuklukları, uykuda hareket bozuklukları ve horlama sorunu olan hastaların izlemleri yapılmaktadır. Ünitede 3 adet Rutin EEG, 6 adet PSG (polisonografi) 2 adet  EMG, 1 adet video EEG monitorizasyon cihazı bulunmaktadır. 

-Kliniğimizin Girişimsel Nöroradyoloji biriminde, serebrovasküler hastalıklara tanısal anjiografi, stent yerleştirilmesi ve trombektomi uygulanması minimal invazif yöntemlerle gerçekleştirilmektedir.

-Hareket Bozuklukları bünyesinde; Blefarospazm (göz kapaklarında istemsiz kasılma), Hemifasiyal Spazm (yüzde istemsiz kasılma), Servikal Distoni (boyunda istemsiz kasılma), inme sonrası gözlenen Fokal Spastisite, Fokal Distonilerin (bölgesel kasılma)  tedavisinde botulinum toksini uygulanmaktadır.

-Nörosonoloji/Nörovasküler Nöroradyoloji Laboratuvarında Doppler USG ve Transkranial Doppler cihazlarıyla hastalarımızın, beyne giden ve beyin içi damarları non-invaziv olarak görüntülenmektedir. 


Klinik Nörofizyoloji
 • Norolojix (1).jpg
 • Norolojix (4).JPG
 • Norolojix (6).JPG
 • Norolojix (3).JPG
 • Norolojix (7).jpg
 • Norolojix (2).jpg