Hematoloji
04 Nisan 2022

KLİNİK TANITIMI

Kliniklerin bulunduğu A/Blok birinci katta Hematoloji Kliniği, 20 yatak kapasitesiyle hizmet vermektedir. Poliklinikler katında E/Blok 1.katta da 2 adet hematoloji poliklinik odası, Terapötik Aferez Ünitesi zemin katta ve 2.kat E/Blokta da hematoloji laboratuvarı bulunmaktadır.

A. POLİKLİNİK HİZMETLERİ
Hematoloji kliniği A/ Blok 1.Katta olup,   Hematoloji 2 tane poliklinik ile 1.kat, E/Blokta hizmet vermektedir. Polikliniklerimizde her türlü benign veya malign hematolojik hastalıkların ayaktan takip ve tedavisi düzenli bir şekilde yapılmaktadır. 

B-AYAKTAN KEMOTERAPİ ÜNİTESİ
Hematoloji kliniği A/Blok birinci katta bulunan 6 yataklı ayaktan tedavi ünitesinde her türlü kemoterapi, parenteral demir tedavisi, transfüzyonlar ve hematolojik spesifik işlemler (Flebotomi vb) deneyimli hemşire kadrosu ile uzman doktor nezaretinde uygulanmaktadır.

C. AYAKTAN HASTA GİRİŞİM ÜNİTESİ
Poliklinik hastalarının kemik iliği aspirasyon ve biyopsileri ile takipli hastaların katater bakımları, pansumanları burada yapılmaktadır.

Ç. KLİNİK HİZMETLERİ
Hematoloji kliniği A/Blok birinci katta toplam 22 yatak ile yatan hasta ve 10 yataklı ile ruhsatlı talasemi merkezi ile hizmet vermektedir. Bu ünitede her türlü hematolojik maligniteler ile selim hematolojik hastalıklar tedavi edilmektedir.

D. TERAPÖTİK AFEREZ MERKEZİ
Hematoloji kliniği bünyesinde bulunan Terapötik Aferez Merkezimiz, deneyimli personel tarafından yıllık ortalama 300 terapötik aferez işlemi yapılmaktadır. Merkezimizde her türlü plazmaferez, lipid aferezi, lökoferez, trombosit aferezi, sitokin adsorbsiyon işlemleri, eritrosit exchange ve fotoferez işlemleri gerçekleştirilmektedir.

E. ÖZEL TESTLER İÇİN HEMATOLOJİ LABORATUVARI
Hematolojik hastalıklar için yapılması istenen rutin dışı, bazı özel testler poliklinik binasında bulunan iki bölümden oluşan Biyokimya laboratuarında yapılmaktadır. Periferik yayma ve kemik iliği incelemeleri hastane bünyesinde sadece laboratuarımızda yapılmakta ve tüm örnekler uzman doktor tarafından incelenerek rapor edilmekte, flowsitometri tetkiki flow laboratuarında yapılmakta,  acil durumlarda 2 saatte sonuç verilmektedir. Özel koagulasyon testleri deneyimli personel tarafından hastane bünyesinde sadece laboratuarımızda yapılmakta ve tüm örnekler uzman doktor tarafından doğruluğu incelenerek rapor edilmektedir.

DOKTORLARIMIZ

 Dr. Öğr. Üys.  Gökhan PEKTAŞ

Uzm. Dr. Ajda Güneş

TARİHÇE

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Kliniği 2014 yılında Dr. Volkan KARAKUŞ tarafından kurulmuştur.

KLİNİK UYGULAMALARI:

Akut Lösemiler
Kronik Lösemiler
Hodgkin ve Hodgkin dışı Lenfomalar
MultipleMyelom ve diğer gamapatiler
Myelodisplastik Sendrom
Lenfoproliferatif hastalıklar
Myeloproliferatif Hastalıklar
Hemofililer
Trombofililer
Anemiler ve diğer hematolojik hastalıklar’ ın tanısı ve tedavisi 
Terapötik  aferez uygulamaları
Hematoloji Bölümü başlıca beş birimden oluşmaktadır,
Hematoloji Kliniği
Hematoloji Polikliniği
Hematoloji ve Akım Sitometri Laboratuvarı
Kan Bankası ve Aferez Ünitesi

Talasemi Merkezi
Terapötik aferez ünitesi

HEKİMLERİMİZ