Göğüs Hastalıkları
04 Nisan 2022

Göğüs Hastalıkları

KLİNİK TANITIMI

Kliniğimiz; idari kısım, eğitim-öğretim kısmı, klinik, poliklinik, bronkoskopi ünitesi ve solunum fonksiyon testi laboratuvarından oluşmaktadır.
Klinik bünyesinde 1 Profesör Doktor, 1 Doktor Öğretim Üyesi 2 Uzman Doktor ve 3 Araştırma Görevlisi görev almaktadır.

Özel Teşhis ve Laboratuvar Kısmı
Özel teşhis ve laboratuvar kısmında ayaktan ve yatan hastalarla ilgili rutin ve özel laboratuvar hizmetleri verilmekte, solunum fonksiyon ve egzersiz testleri uzman personel tarafından uygulanmaktadır.
Bronkoskopi Ünitesinde; Fiber Optik Bronkoskopi ve Endobronşial Ultrasonografi (EBUS) işlemleri yapılmaktadır.


Klinik Kısmı
24 yatak kapasiteli yatan hasta bölümünde yılda ortalama 1000 hasta yatırılarak takip ve tedavi edilmektedir.

Servisimizin içinde bulunan özel müdahale odamızda; Torasentez, Plevral Biyopsi ve Plöreken uygulamaları yapılmaktadır.
Hastanemiz 1. ve 2. basamak yoğun bakımlarında NON-İNVAZİV mekanik ventilasyon ihtiyacı olan ve yakın takip gerektiren hastalara hizmet verilmektedir.

Poliklinik Kısmı
Polikliniklerde yılda 22.000 civarında hastaya hizmet verilmektedir. Hastalar burda koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinden faydalanmaktadır.
Aynı poliklinik binası içerisinde konuşlanmış aile hekimliği destekli sigara bıraktırma ünitesi ile sigara bırakma grupları oluşturularak sigara ve sigaraya bağlı hastalıklarla mücadele edilmektedir.

MUAYENE VE TEDAVİ HİZMETLERİ

Genel Yatan Hasta Bölümü
Göğüs Hastalıkları Kliniği, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi “A Blok” olarak bilinen yataklı servisler bölümü

-2. kat'ta hizmet vermektedir.


Bronkoskopi ve Girişimsel İşlemler Ünitesi
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniğinde yılda yaklaşık 500’den fazla olguya tanısal bronkoskopik prosedürler (biyopsi, bronkoalveolar lavaj vb.) uygulandığı bronkoskopi işlemleri yapılmaktadır. Bronkoskopi ile nefes borusu ve bronş sistemi direk olarak gözlenebilmektedir. Bu işlemle akciğer kanserleri, enfeksiyöz (zatürre, tüberküloz) hastalıklar ve birçok kronik akciğer hastalığında (sarkoidoz vb.) bronş sistemi, akciğer ve mediastinal yapılardan patolojik ve mikrobiyolojik incelemeler için örnekler alınabilmektedir. Bronkoskopi ünitemizde Türkiye’de sadece birkaç merkezde yapılan Endobronşiyal Ultrason (EBUS) cihazı ile, özellikle mediastinal lenfadenopatilerde ve direkt endobronşiyal bulgu vermeyen lezyonlarda bronş içinden ultrason ile görüntüleyerek biyopsi yapma olanağı bulunmaktadır. Bronkoskopik prosedürlerin yanı sıra invaziv işlem olarak yılda yaklaşık 300’den fazla olguya ultrason eşliğinde torasentez, plevra biyopsisi, intraplevral kateter ve plöredezis işlemleri uygulanmaktadır. Torasentez ve plevra biyopsisi ile çeşitli durumlarda ortaya çıkan (akciğer ve diğer organların kanserleri, çeşitli enfeksiyöz hastalıklar ve bazı sistemik hastalıklar) plevral effüzyonların (akciğer zarları arasındaki sıvı birikimi) tanısı için plevral sıvıdan ve plevradan patolojik, mikrobiyolojik ve biyokimyasal incelemeler için örnekler alınabilmektedir. Ayrıca ileri düzeyde sıvı birikimi durumlarında tedavi amaçlı işlemler de (plevral kateter ve plöredezis) uygulanabilmektedir.Solunum Fonksiyon Testleri Ünitesi
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniğinde yaklaşık 20.000 hastaya solunum fonksiyon testi yapılmaktadır. Bu testler astım ve kronik obstruktif akciğer hastalığı (KOAH) gibi direk olarak hava yollarında daralma ile seyreden hastalıkların tanısı ve tedaviye yanıtın değerlendirilmesinde, birçok akciğer hastalığında fonksiyonel etkilenmenin belirlenmesinde ve ameliyat öncesi akciğer fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılmaktadır. İntersitisyel akciğer hastalıkları tanı ve tedavi takibinde kullanılan, ülkemizde sayılı merkezde yapılan karbonmonoksit diffüzyon testi de ünitemizde yapılmaktadır.
Ghast.JPG