Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları
17 Ocak 2024

ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı’nda sağlık hizmetleri, eğitim hizmetleri ve bilimsel araştırmalarla ilgili faaliyetler gösterilmektedir. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği’ nde verilen sağlık ve eğitim hizmetleri ile sürdürülen araştırma faaliyetleri şunlardır: 

SAĞLIK HİZMETLERİ

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları poliklinikleri ana bina 1. Kat E/Blok poliklinikler bölümünde yer almaktadır Poliklinik içinde diyabet eğitim hemşiresi ve diyetisyen üniteleri bulunmaktadır. Poliklinik hizmetleri merkezi hasta randevu sistemi (MHRS) ile yürütülmektedir. 
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği yataklı servisler A/Blok 1.katta yer almaktadır, yatarak izlenmesi gereken hastaların takip ve tedavileri burada yürütülmektedir.

KONSEYLER
Endokrinolojik hastalıkları birçok sistemi etkileyebilir, bu hastalıkların tedavi ve takibinin birden fazla bilim dalı ile yürütülmesi gerekmektedir. Bu nedenle ilgili uzmanlık bölümlerinden hekimlerin katıldığı hastalık konseylerinde olgular tartışılmakta ve tedavi ile yönetimlerine karar verilmektedir. Bilim Dalımızda  
• Tiroid-Paratiorid Konseyi
• Hipofiz Konseyi
• Sürrenal Konseyi
ilgili diğer bilim dalları ve radyoloji anabilim dalı ile birlikte yapılmaktadır.

EĞİTİM HİZMETLERİ
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı’nda Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğrenim gören Dönem III, Dönem IV ve Dönem VI öğrencileri ile iç hastalıkları uzmanlık öğrencilerine eğitim verilmektedir. Aynı zamanda Diyabetik hastalarımız için “Diyabet Okulu” eğitim faaliyeti düzenlemektedir.

ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı’nda klinik araştırmalar yapılmaktadır. Bu araştırmalar ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanarak tıp dünyasıyla paylaşılmaktadır. 
MUAYENE VE TEDAVİ HİZMETLERİ

Endokrin sistem, vücuttaki salgı bezlerinin kompleks sistemidir. Bezler hormon üreten organlardır. Hormonlar vücuttaki aktiviteleri kontrol eden maddelerdir. Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları kliniği, vücuttaki salgı bezlerini, besinlerin yakılması onlardan enerji sağlanmasını sağlayan sistem ve yapıları etkileyen hastalıkları teşhis ve tedavi eden bölümdür.

Kliniğimizin ilgi alanındaki hastalıklar aşağıda sıralanmaktadır; 
   • Diabetes Mellitus (Şeker Hastalığı), 
   • Obezite (Şişmanlık)
   • Lipoprotein Metabolizma Bozuklukları
       - Hiperkolesterolemi, Hiperlipideimi, Hipolipidemiler
   • Hipoglisemiler
   • Tiroid Bezi Hastalıkları 
       - Guatr, Nodüler Guatr, Hipertiroidi, Hipotiroidi, Tiroiditler, Tiroid Kanseri 
   • Paratiroid Bezi Hastalıkları, 
       - Kalsiyum Metabolizması Hastalıkları; Hiperklsemiler, hipokalsemiler
       - Osteoporoz (Kemik Erimesi), Osteomalazi (D vitamini eksiklikleri)
   • Hipofiz bezi Hormon hastalıkları
       - Hiperprolaktinemi, Akromegali (Büyüme Hormon Fazlalığı), Cushing Hastalığı (ACTH’ye bağlı Kortizol  fazlalığı), Hipofiz Adenomları, Hipofiz Hormon (ACTH, TSH, FSH, LH, BH) Eksiklikleri, Diabetes İnsipidus
   • Adrenal (Böbreküstü) Bezi Hastalıkları
       - Adrenal Hormon (Kortizol, Aldosteron, Androjen) Eksiklikleri ya da Fazlalıkları (Hiperaldosteronizm, Cushing Sendromu, Feokromasitoma), Adrenal Kitleler ve Kanserler 
   • Nöroendokrin Tümörler (Hormon üreten Tümörler), 
   • Multipl Endokrin Neoplaziler (birden fazla endokrin bezde olan ve hormon üreten neoplaziler)
   • Gonad (Üreme organı) Hastalıkları

      - Hipogonadizm, Polikistik Over Sendromu, Overyan Yetersizlikler, Turner Sendromu, İnfertilite, Hirsutizm, Seksüel Disfonksiyonlar, Cinsel Farklılaşma sorunları, 

  • YETİŞKİN DİYABET

DOKTORLARIMIZ