Üroloji
14 Mart 2022

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÜROLOJİ KLİNİĞİ

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniğinin eğitim ve idari sorumluluğu 2011 yılından bu yana Prof. Dr. Hayrettin Şahin tarafından yürütülmektedir.

Kliniğimizde 1 profesör, 3 doçent, 1 doktor öğretim üyesi, 3 araştırma görevlisi hekim ve 3 uzman hekim görev yapmaktadır. Ayrıca 11 hemşire ve 6 yardımcı personel çalışmaktadır.

Muayene ve Tedavi Hizmetleri:

Poliklinikler:

Polikliniklerimiz, hastanemizin poliklinik binasının (C-Blok) 1. katında hizmet vermektedir.

İki öğretim üyesi polikliniği ve 1 uzman polikliniği, toplam 3 poliklinik ile hizmet verilmektedir. Randevular 182 veya internet üzerinden MHRS üzerinden alınabilir.

Polikliniğimizde 1 hemşire, 1 yardımcı sağlık personeli ve 2 sekreter hizmet vermektedir.

Cuma günleri üroonkoloji polikliniği, salı günleri fonksiyonel üroloji-kadın ürolojisi ve androloji polikliniği yapılmaktadır.İlgili hastalar randevu almadan Cuma günleri üroonkoloji, Salı günleri androloji ve kadın ürolojisi polikliniğine başvurarak muayeneleri yapılmaktadır.

Çocuk ürolojisi polikliniğimiz MHRS üzerinden randevuya açıktır.

Sistoskopi ve lokal girişim ünitesi

Polikliniğimizin bulunduğu katta, lokal girişim ünitesinde, randevulu olarak sistoskopi ve diğer lokal anestezi gerektiren küçük işlemler yapılmaktadır. Ayrıca Perşembe günleri randevulu olarak ürodinamik incelemeler yapılmaktadır. Cuma günleri ise, önceden randevu verilen hastaların ultrason eşliğinde prostat biyopsileri yapılmaktadır.

Taş Kırma Ünitesi (ESWL)

Polikliniklerimizin bir üst katında (C-blok 2.kat) taş kırma ünitemiz bulunmaktadır. Burada poliklinikte muayene sonucu taş kırma (ESWL) uygulanmasına karar verilen ve gerekli tetkik ve hazırlıkları yapılan hastalara taş kırma (ESWL) işlemi yapılmaktadır.

Klinik (Yataklı Servisler):

  • Kliniğimiz ana binanın yataklı servisler bölümünün(A-Blok) 4. katında yer almaktadır. Yataklı servisimizdeki 25 hasta yatağı mevcuttur. Bunlardan 9’u çift kişilik, 7’si tek kişilik odalardan oluşmaktadır. Odalarda refakatçiler için ek yatak bulunmaktadır.
  • Her odada buzdolabı, tuvalet- banyo ve her hasta için 1 adet LCD televizyon, giyinme dolabı ve yemek için masa-sandalye bulunmaktadır.

Ameliyathaneler:

Üroloji kliniği ameliyathanede her gün en az bir salonda operasyonlarını sürdürmektedir. Ameliyathanede lazer, bipolar TUR cihazı, semirijid ve fleksibl üreterorenoskopi ve skopi gibi endoskopik girişimler için gerekli her türlü donanım bulunmaktadır. Her pazartesi idrar yolu taşlarına yönelik girişimler (Perkütan nefrolitotomi-PCNL, Üreterorenoskopi (URS), Retrograd intrarenal cerrahi (RIRS), Mesane taşı kırma (Sistolitotomi) gibi skopi gereksinimi de olabilecek operasyonlar yapılmaktadır.

Yapılan operasyonlar:

Üroonkoloji: Prostat, mesane (idrar kesesi), böbrek, testis kanseri operasyonları.

Çocuk Ürolojisi: Çocukların idrar yolları ve genital sistemini ilgilendiren her türlü ürolojik operasyon (Hipospadias, orşiopeksi (inmemiş testis), VUR operasyonları, çocukların idrar yolu taşları, çocuklarda görülen böbrek ve testis tümörlerine yönelik ameliyatlar gibi)

Üriner sistem taş hastalığı: Kliniğimizde idrar yollarındaki (böbrek, üreter mesane, üretra) taşların hemen hemen tamamı kapalı ameliyatlarla (PCNL, URS, RIRS, Endoskopik sistolitotomi, ESWL) tedavi edilmektedir. Kapalı olarak tedavisi mümkün olamayak hastalara da açık operasyonlar yapılmaktadır.

Androloji: Erkek dış genital organlarına yönelik girişimler (Varikosel, hidrosel, peniste eğrilik-peyronie gibi) uygulanmaktadır. Ayrıca kısa süre sonra hastanemizde hizmete başlayacak olan tüp bebek merkezi bünyesinde çocuk sahibi olmak isteyen erkeklere yönelik TESE, Mikro TESE, TESA, PESA gibi girişimlerde başlayacaktır.

Kadın Ürolojisi: Kadın idrar kaçırma(inkontians), idrar kesesi sarkması(sistosel), rahim sarkması(prolaps), veziko vajinal fistül operasyonları gibi kadınların alt idrar yollarına ait hastalıklara yönelik ameliyatlar.

Endoüroloji:

  • İdrar yolları taşlarına yönelik tüm kapalı ameliyatlar.
  • Kapalı prostat operasyonları (TUR-P)
  • Kapalı mesane tümörü ameliyatları (TUR-M)
  • İdrar yolu darlıklarının açılması
  • Laparoskopik girişimler (nefrektomi, sürrenalektomi (böbrek üstü bezinin alınması), sakrokolpopeksi, orşiopeksi)

Eğitim toplantıları

Asistan eğitim toplantıları (Her cuma 07.30-09.00)

Her toplantı konu ile ilgili öğretim üyesinin denetiminde, dönüşümlü olarak seminer ve literatür sunumu şeklinde yapılmaktadır. Bu toplantılara öğretim üyeleri ve asistanların yanı sıra, eğitim dönemine göre tüm üroloji stajer öğrenciler de katılmak zorundadır.

Preoperatif Konsey (Her cuma 09.00-10.00)

Serviste yatan ve/veya poliklinikten operasyon randevusu verilmiş hastalar arasından tartışılması gereken olgular seçilerek tüm öğretim üyelerinin katıldığı toplantıda sunulur. Tedavi seçenekleri öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri tarafından ayrıntılı şekilde tartışılır. Bu toplantılara öğretim üyeleri ve asistanların yanı sıra, eğitim dönemine göre tüm üroloji stajer öğrenciler katılmak zorundadır.

Multidisipliner Üroonkoloji Konseyi (Her pazartesi 12.00-13.30)

Üroloji, medikal onkoloji ve radyasyon onkolojisi öğretim üyeleri tarafından belirlenmiş üroonkoloji hastalarının dosyaları bu branşlara ek olarak radyoloji, nükleer tıp ve patoloji öğretim üyelerinin de bulunduğu konseyde sunulur ve tedavi seçenekleri tartışılır. Alınan karar konsey defterine kayıt edilir. Gerekli hallerde diğer branşlardan öğretim üyeleri de hastalarını üroonkoloji konseyinde anabilim dalı başkanının bilgisi dahilinde sunabilir.

Ürolojik Cerrahi Derneği Aylık Muğla Üroloji Toplantıları:

Her ayın 3. Çarşamba günü saat 19:00’da belli bir konu üzerinde duruma göre diğer branşlardan konusunda uzman hekimlerin de katkılarıyla aylık bilimsel toplantılar düzenlenmektedir. Bu toplantıya tüm öğretim üyeleri ve asistan hekimler katılmaktadır. Toplantılara Muğla ilinde görev yapan tüm Üroloji uzman hekimleri de davet edilerek güncel bilgilerin paylaşıldığı bir platform oluşturulmaktadır.  Ayrıca bu toplantıların bir kısmı ilçelerimizde yapılarak üroloji alanındaki güncel bilgiler hekim arkadaşlarımızla paylaşılmaktadır.

HEKİMLERİMİZ