Kulak Burun Boğaz
14 Mart 2022

Kliniğin Fiziki Yapısı ve Çalışanlar

  • Hastanemizde KBB  yataklı kliniği olarak  1.kat A blokta 13  yatak kapasitesiyle hizmet vermektedir.
  • Kliniğimizde 5 öğretim üyesi 4 uzman hekim, 3 asistan doktor, 5 hemşire, 4 personel hizmet vermektedir. Aynı zamanda merkez ek binamızda 1 uzman hekim uzman hekim bulunmaktadır.
  • KBB hastalıkları polikliniği hastanemiz C Blok binası zemin katta bulunmakta, 5 muayene odasında yılda yaklaşık 62000 hastaya ayaktan hizmet verilmektedir. Polikliniğimize bağlı hizmet veren 1 odyoloji laboratuarı bulunmaktadır. Odyoloji biriminde 1 uzman odyolog, 3 odyometrist çalışmaktadır. Odyoloji biriminde saf ses işitme odyometrisi, timpanogram,  OAE, VHIT cihazları aktif olarak kullanılmaktadır..
  • KBB ameliyathanesi olarak pazartesi 2, diğer günler tek salonda ameliyat yapılmaktadır. Yıllık ortalama ameliyat sayımız 1000’dir.

KBB  Hastalıkları Kliniği’nde Verilen Hizmetler

 -   Her gün poliklinik ve ameliyat hizmeti mevcuttur.

 - Kliniğimizde , kulak burun boğaz ve baş boyun bölgesine  yönelik her türlü enfeksiyon, travma ve tümör gibi hastalıkların medikal ve cerrahi tedavisi yapılmaktadır. Adenotonsillektomi , tonsillektomi, ventilasyon tüpü uygulaması, parasentez, septoplasti, septorinoplasti ve nazal valv cerrahisi, Fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi, açık sinüs tümörü cerrahileri,  timpanoplasti , mastoidektomi, otoskleroz cerrahisi, planlı ve acil trakeotomi, parsiyel ve total larenjektomi, farenjektomi, boyunda yerleşmiş kist ya da tümör cerrahileri rutin olarak gerçekleştirilmektedir. Son zamanlarda ise daha spesifik kemiğe implante işitme cihazı, ani işitme kayıpları ve vertigo da intratimpanik ilaç uygulamaları da yapılan müdahaleler arasında yerini almıştır.

 - Ameliyat edilen hastaların periyodik takipleri randevu yöntemiyle gerçekleşmektedir.

- Tümör cerrahisi geçiren yada geçirecek olan hastaların durumu  medikal onkolog, radyolog, patolog ve klinisyenlerin bulunduğu onkoloji tümör konseyinde görüşülmekte ve karara bağlanmaktadır.

- Polikliniğimizde konsültasyon ve heyet hastalarının bakımı için birer uzman görev yapmaktadır.

- Kliniğimizde ve polikliniğimizde  1 adet flexible ve 3 endovizyon görüntüleme cihazı, 2 mikroskop, ameliyathene de 2 mikroskop ve 1 endovizyon görüntüleme sistemi bulunmaktadır.

-Asistan eğitimine yönelik her hafta 1 gün seminer sunumu, olgu sunumları yapılmaktadır.Asistanların da dahil olduğu kongre ve toplantılar için poster yada bildiri hazırlama, yayın yazma ile ilgili eğitim ve faaliyetler de  verilmektedir. 

İleriye dönük planlanan işlemler

Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Personeli

HEKİMLERİMİZ