26 Ekim Hasta Hakları Günü…
09 Temmuz 2020

26 Ekim Hasta Hakları Günü…

            Hasta hakları; hasta ile sağlık çalışanları arasında bireysel ve toplumsal düzeyde ortaya çıkan sorunların çözümü, sağlık çalışanlarının hastaya ve hastanın sağlık çalışanlarına karşı görev ve sorumlulukları bilmesi, daha iyi sağlık ortamı için hasta ve sağlık çalışanlarının birlikte sahip çıkması gereken haklardır. 
Hasta Hakları ilk kez 1981 yılında Lizbon’da yapılan 34. Dünya Tabipler Birliği Genel Kurulu’nda yayımlanan Lizbon Bildirgesi ile benimsenmiştir. Daha sonra 47. Dünya Tabipler Birliği Kurultayında (Bali, Eylül 1995) değişikliğe uğramış, 171. Konsey Oturumu’nda (Şili, Ekim 2005) gözden geçirilip düzeltilmiştir. Ulusal düzeydeki yasal düzenleme Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi, Hasta Hakları Yönetmeliği, İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi gibi mevzuatlarda yer almaktadır. Ülkemizde 1998’de, 26 Ekim “Hasta Hakları Günü” olarak kabul edilmiştir.
Hastanemiz Hasta Hakları Birimi Sorumlu Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Zafer Kemal ÇELEBİ ile birim çalışanları Hemşire Seral TUNCER ve Psikolog Baran BUZLUK tarafından poliklinikler ve servislerde hastalarımıza sağlık hizmeti alırken oluşabilecek sistemsel ya da çalışan kaynaklı olabilecek sorunların giderilmesi ve çözüm odaklı çalışma prensibiyle kurumumuzda üç noktada bulunan hasta hakları birimi hakkında bilgilendirme yapılarak, broşür dağıtıldı. 
Günlük olarak poliklinik ve servislerde yapılmakta olan bu çalışmalara bugün için özellikle Başhekim yardımcımız Op. Dr. Zafer Kemal ÇELEBİ de katılmıştır.
Hasta hakları konusunda bilgilendirilen hasta ve yakınlarına memnuniyetlerini teşekkür ederek dile getirdiler. 
Tüm sağlık çalışanlarımız adına, hastalarımızın “Hasta Hakları Gününü” kutlar saygılar sunar; sağlıklı günler dileriz.


  • Hastahk (1).jpg
  • Hastahk (2).jpg
  • Hastahk (3).jpg
  • Hastahk (4).jpg
  • Hastahk (5).jpg
  • Hastahk (6).jpg
  • Hastahk (7).jpg
  • Hastahk (8).jpg
  • Hastahk (9).png
  • Hastahk (10).png