Yenidoğan (Neonatoloji ) Yoğun Bakım Ünitesi
20 Nisan 2021

YENİDOĞAN (NEONATOLOJİ ) YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ

            Türkiye’de çocuk ölümlerinin çoğu bir yaş altı bebeklerde, bu bebeklerin de önemli kısmı maalesef ilk bir ay, yani yenidoğan döneminde olmaktadır. Bu bebeklerimizin yaşatılabilmesi, sorunlarının tedavi edilmesi hem çok iyi bir alt yapıya hem de çok iyi yetişmiş, bu konuda özelleşmiş sağlık personeline ihtiyacı ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle neonatoloji bilimi çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlığının üstüne üç yıl daha eğitim alınarak yapılan bir yan dal branşıdır ve daha ziyade yenidoğan yoğun bakım hekimliği şeklinde hizmet vermektedir.

 Hastanemiz Neonatoloji ünitesi 10 tane 2. düzey,8 tane 3. düzey kapasiteli yenidoğan yoğun bakım yatak sayısına sahip yenidoğan yoğun bakım ünitesidir.

Ayrıca 4 yatak kapasiteli yenidoğan servisine sahiptir. Ünitemizde ileri solunum desteği yöntemlerinin yapıldığı bir merkezdir.

Ünitemiz bünyesinde 1 neonatoloji uzmanı, 6 pediatri uzmanı, biri profesör olmak üzere 2 pediatrik kardiyolog, 4 çocuk cerrahı vardır. Ayrıca göz hastalıkları erken doğan bebeklerin göz muayeneleri (ROP tanı ve tedavisi için), çocuk nefrolojisi, çocuk hematolojisi, çocuk immünolojisi ve çocuk nörolojisi branşlarından da 24 saat destek almaktadır.  

Yenidoğanın cerrahi hastalıklarının tedavi edildiği bir merkez olması yanında, prematüre bebeklerde gelişen göz hastalıklarının da Türkiye’de özel muayenesinin yapıldığı bir klinik olarak çalışmaktayız.

Riskli gebeliklerin takibinin yapıldığı hastanemizde bu gebeliklerden doğan prematüre ve sorunları olan bebeklerin yoğun bakımdaki tedavilerinin yanısıra taburcu olduktan sonraki takiplerini, gelişimlerini, işitme testlerini de hastanemiz bünyesinde yapabilmekteyiz.

Ünitemiz, 1 yenidoğan uzmanı (neonatalog), 15 hemşireyle hizmet vermekte olup eğitim kliniği olması nedeniyle Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ihtisas eğitimi alan araştırma görevlisi doktorların yenidoğan (neonatalolji)eğitimlerini de vermektedir

Yenidoğan kliniğimiz 24 saat süreyle kesintisiz olarak akademik düzeyde, ileri teknik donanımdan faydalanarak ülkemizin yenidoğan sağlığına ve bilimine durmaksızın hizmet etmeye bütün gücüyle devam etmektedir. Tüm çabamız hasta ve prematüre doğan bebeklerimizin en iyi şekilde tedavisinin yapılarak, sağlıklı ve  mutlu bir şekilde ailelerine kavuşturulmalarıdır. 

  • DSC_0340.JPG
  • DSC_0341.JPG
  • DSC_0342.JPG
  • DSC_0343.JPG
  • DSC_0344.JPG
  • DSC_0345.JPG
  • DSC_0346.JPG