Toplum Ruh Sağlığı Merkezi
15 Aralık 2021

TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİ (TRSM) NEDİR?
Ruhsal problem yaşayan hastalara psiko sosyal destek hizmeti vererek 
olabildiğince hayatın içinde tutmak ve rehabilite etmek, üretken hale getirmek, sosyalleşmelerini sağlamak, hastaların takip ve tedavilerin yapılmasını sağlayarak, gerektiğinde evde takip, tedavi ve hasta-aile eğitimi yapan, etkin ve ulaşılabilir bir hizmet sunmak amacıyla hizmet veren merkezdir.

TRSM’DE VERİLEN HİZMETLER NELERDİR?

*Hastaları ve hasta yakınlarını hastalık, tedavi ve tedavinin olası yan etkileri konusunda bilgilendirmek (psikoeğitim)onlara yönelik danışmanlık eğitimi vermek(Ruhsal Beceri Eğitimi),

*Hastalık belirtileriyle baş etme yöntemleri, kriz yönetimi gibi konularda eğitim vermek,

*Bireysel danışmanlık hizmetleri vermek,

*Grup psikoterapileri, 

*Psikososyal beceri eğitimi,

*Resim terapisi,

*Müzik terapisi,

* Öğle yemeği, 

Hastaların hafıza, dikkat, yaratıcılık ve özgüvenlerini artırmaya yönelik olarak ayrıca yine sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla:

*Sanatsal etkinlikler,
*Sinema günleri,

* Film gösterimi,
* Sportif faaliyetler
* El sanatları ile sosyal becerileri kazandırmak,

*Hobi bahçesi (yapı aşamasında)gibi hizmetlerin verildiği haftanın beş günü hizmete açık merkezdir.
*Hasta ve yakınlarından bu hizmetler karşılığında herhangi bir ücret talebinde bulunulmamaktadır
 TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİ(TRSM) NE DEĞİLDİR?
Hastane değildir; Yataklı tedavi merkezi değildir, her türlü psikiyatrik rahatsızlığı konu edinmez.
KİMLER TRSM HİZMETLERİNDEN YARARLANABİLİR?
            TRSM’lerde bağlı olduğu il ve ilçelerde ikamet eden sürekli ruhsal hastalığı olan ve tedavi alan hastalar (şizofreni, bipolar bozukluk,  psikotik bozukluk tanısı alanlar ve şizoafektif bozukluk gibi).

*Hastanede tedavisi tamamlanan ve TRSM’ den hizmet alması uygun olan hastalar, kendiliğinden veya aileleri tarafından getirilen hastalar, geçmişteki hastane kayıtlarına bağlı olarak yapılan ev ziyaretlerinde tespiti yapılan hastalar.

*Hekimlerin poliklinikleri esnasında tespit ettikleri uygun hastalar, 

*Hastanede bulunan TRSM polikliniğinde ilgili psikiyatri uzmanınca değerlendirildikten sonra sağlık kurulu raporu ile merkezimizde takip altına alınmaktadırlar.


Emirbeyazıt Mah. Muhsin Ertuğlu Sk. No:9, Menteşe/Muğla

0 252 212 63 27


  • Trsm (1).png
  • Trsm (2).png
  • Trsm (3).png
  • Trsm (5).png
  • Trsm (4).png
  • Trsm (7).png
  • Trsm (8).png
  • Trsm (6).png