HASTA/HASTA YAKINI/ZİYARETÇİ HASTANE KURALLARI
09 Temmuz 2020

HASTA/HASTA YAKINI/ZİYARETÇİ HASTANE KURALLARI

 Bizim için değerlisiniz.

Sizlere çağdaş ve güvenilir sağlık hizmeti vermeyi taahhüt ediyoruz.

Amacımız; sağlık hizmetini çağdaş startlarda, bilimsel düzeyin ve geleneksel konukseverliğin en üst düzeyinde size yansıtmak ve tedaviniz süresince rahat etmenizi sağlamaktır.

Bu nedenle aşağıda belirtilen hastane kurallarına uymanız, sunduğumuz hizmetin kalitesini artıracaktır.

Teşekkür ederiz.1.)Hastanemiz poliklinik saatleri;

Sabah = 08:30 – 12:00, Öğleden Sonra = 13:00-16:00

 arasındadır.

2.) Hastane ziyaret saatleri; 

13: 30 – 14: 30  ile 19:00 – 20:00

arasıdır.

3. )Yoğun bakımlarımız da yatmakta olan hastalara hastanın hekimi izin verir ise kısa süreli ve gerekli önlemler alındıktan sonra ziyaret izni verilebilir. Ziyaret süresi ve alınacak önlemlere başta hekim olmak üzere sağlık görevlileri karar verir.

4.) 10 yaşından küçük çocukların ziyaretçi olarak hastanemize gelmeleri kendileri için sakıncalıdır.

5.) Hasta odalarında aynı anda çok ziyaretçi bulunması, hastanızın ve diğer hastaların sağlığı açısından sakıncalıdır.

6.) Ziyaret süresini mümkün olduğunca kısa tutunuz.

7.) Ziyaretler ile ilgili isteklerimiz, hizmetin aksamadan yürütülmesini sağlamak olduğu kadar, aynı zamanda sağlığınızı tehdit edici faktörleri ortadan kaldırmak için de gereklidir.

8.) Doktorlarımız tarafından gerekliği beyan edilmedikçe hastane dışından yiyecek ve içecek getirmeyiniz.

9.) İlgili kanun gereği hastane içinde tütün ve ürünlerinin içilmesi yasaktır.

10.) Hastaneye yatış hizmeti gerçekleştikten sonra, herhangi bir nedenle odanızdan veya kattan ayrılmanız gerektiğinde servis hemşiresine bilgi vermeniz gerekmektedir. Hastane dışına çıkış için mutlaka hastane idaresinden izin alınması gerekmektedir. İzinsiz çıkan hastalarımız için taburcu işlemi yapılacaktır.

11.) Sağlığınız ve teknik sorunlara neden olabileceği için odanızda su ısıtıcısı vb. gibi elektrikli ev aletlerinin kullanılması yasaktır.

12.) Hastanemizde yatışınız süresince sizinle ilgilenen servis hemşiresine tüm ihtiyaçlarınızı (banyo, berber, vb.) bildirebilirsiniz.

 

­­­­­­­­­­­

REFAKATÇİ KURALLARI

 1.) Hastaya refakatçi gerekip gerekmediği hastanın hekimi tarafından belirlenir. Refakatçi bir kişi ile sınırlıdır. Refakatçi kişiye refakatçi kartı verilir.

2.) Hastanın yatışının yapıldığı kliniğin kat sekreterleri tarafından kimlik karşılığı bir adet refakatçi kartı hasta refakatçisine teslim edilir. Hasta refakatçisi bu kartı boynuna asmalıdır. Kartın sorumluluğu refakatçiye ait olup sadece refakatçi giriş çıkışı ve yemek hizmetinden yaralanmak için kullanılacaktır.

3.) Bazı kliniklerde ve yoğun bakım ünitelerinde refakatçi uygulaması yoktur.

4.) Refakatçi kartı, giriş çıkışlarda güvenlik görevlileri tarafından kontrol edilebilir.

5.) Kadın hastaların bulunduğu hasta odalarında, hastalarımızın mahremiyeti açısından erkek refakatçi kalamaz.

6.) Refakatçi, hastanenin koyduğu tüm kurallara uymak zorundadır. Refakatçilerin gerek görüldüğünde (vizit saatlerinde, hastaya girişim yapılacağı zaman vb.) hasta odalarından çıkmaları gerekmektedir. Vizit sırasında gerekli duyulursa refakatçi çağırılabilir. Hekim tarafından kalmasına izin verilen refakatçiler hasta odasında kalabilirler. Vizit saatleri kliniğe göre değişiklik gösterir.

7.) Refakatçiler zorunlu haller dışında hastaların yanından ayrılmamalıdırlar.

8.) Özellikli hasta gruplarının (bulaşıcı hastalığı olan hastalar, enfeksiyonu olan hastalar, bağışıklık sistemi bozuk hastalar, doktorunun ziyarette sakınca gördüğü hastalar)refakatçileri el hijyeni, koruyucu ekipman kullanımı, odaya giriş ve çıkış kuralları konusunda çalışan sağlık personelinin eğitimleri doğrultusunda kurallara uymalıdır.

9.) Refakatçiler, hastanın hemşiresinin izin verdiği ölçüde hastanın bakımına katılabilir. Enfeksiyon riskini önlemek amacıyla, hastaya dokunmadan önce ve sonra eller yıkanmalı veya el dezenfektanı kullanılmalıdır.

10.) Refakatçiler hastaya yiyecek, içecek getirmemeli, hekim ya da hemşireye danışmadan hastaya hiçbir yiyecek, içecek vermemelidir. Yemek servisleri, görevli personel tarafından hastalara ve refakatçilere refakat kartlarını göstermek suretiyle aşağıdaki saatlerde yapılmaktadır:

Kahvaltı =  06:00

Öğle Yemeği =  12:00 – 13:00

Akşam Yemeği = 18:00 – 19:00

11.) Hastaların sağlığı, rahatlığı ve temizliği açısından hasta yataklarına oturulmamalıdır.

12.) Hasta odalarında refakatçilerin dinlenebilmeleri için açılabilir refakatçi koltukları bulunmaktadır.

13.) Hasta odaları temiz ve düzenli tutulmalıdır. Çöpler çöp kutusuna atılmalı, tuvalet içine kâğıt, pet vb. yabancı cisimler atılmamalıdır.

14.) Hastane malzemelerine zarar verilmemelidir.

15.) Sizlere huzurlu bir ortam sağlanması için, hasta ve yakınlarının; hasta odası ve servis koridorlarında yüksek sesle konuşmaması, çalışanları ve diğer hastaları rahatsız etmemesi beklenir. Ayrıca odalarınızda bulunan televizyonların başkalarını rahatsız etmeyecek şekilde kullanılması gerekir.

16.) Refakatçiler hastanede tütün, sigara ve alkollü madde kullanamazlar.

17.) İhtiyaçlarınız için hastanemizde berber, mescit, otopark ve kantinler bulunmaktadır.

18.) Refakatçilerin hastalarının taburcu olması durumunda refakatçi kartlarını kat görevlilerine teslim etmeleri gerekmektedir.