2018 YILI İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMA USUL VE ESASLARI
09 Temmuz 2020

2018 YILI İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMA USUL VE ESASLARI

663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ’nin 25.Maddesi ve Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ve Personel Dağılım Cetveli ve Dağılım İlkeleri ile Bakanlık ve bağlı kuruluşunca standart kadro mevzuatlarında belirlenen standart kadro durumuna göre doldurulmasına ihtiyaç duyulan birimlere, 657 sayılı Kanunun 4.maddesinin (A) bendi kapsamında istihdam edilen sağlık hizmetleri sınıfına dâhil personelin il içi atamaları yapılacaktır.

Sağlık Müdürlüğümüz, sağlık tesisleri ve bağlı birimlerinde bulunan personelimiz müdürlüğümüz http://www.muglasm.gov.trinternet adresinde ilan edilecek olan standart kadro durumuna göre ilimizde boş olan ve doldurulmasına ihtiyaç duyulan kadrolara en çok 5 (beş) tercih yaparak “17.05.2018 - 24.05.2018” tarihleri arasında müracaatta bulunacaktır.

İlgili Yazı İçin Tıklayınız...