Ev Hemodiyalizi Ziyaretlerimiz Devam Ediyor …
09 Temmuz 2020

Ev Hemodiyalizi  Ziyaretlerimiz Devam Ediyor …

Ev Hemodiyalizi Uygulayan 9. Hastamıza Evinde Ziyaret…

Kronik böbrek yetmezliği görülme sıklığındaki artış ve  ideal tedavisinin olmaması nedeniyle bir halk sağlığı sorunu haline gelmiştir. Türk Nefroloji Derneği’nin yapmış olduğu son registry raporuna göre Türkiye’de 74.475 Kronik Böbrek Yetmezliği hastası bulunmaktadır. Kronik böbrek yetmezliğinin ideale en yakın tedavi şekli organ naklidir. Ancak ülkemizdeki organ ve doku bağış sayılarının yetersizliği ve hasta sayılarının çokluğu nedeniyle her hastaya organ nakli yapılamamakta, bunun yerine diyaliz uygulamaları kullanılmaktadır.

2016 yılsonu itibari ile ülkemizde toplam 56.687 hemodiyaliz 3.508 periton diyalizi hastası bulunmaktadır. Diyaliz uygulamaları hastalarımızın hayatta kalmalarını sağlasa da yaşam kalitesi ve hayatta kalma sürelerinin istenilen düzeyde olmaması nedeniyle tedaviyi iyileştirecek uygulamalar araştırılmaktadır. Ülkemizde ve dünyada yapılan bilimsel araştırmalar Hemodiyaliz hastalarının diyalizde kalma sürelerinin arttırılmasının yaşam kalitesine ve hayatta kalma sürelerine olumlu etkileri olduğunu göstermiştir.

Normal Hemodiyaliz uygulaması nefroloji uzmanı tarafından haftada iki, üç bazen dört sefer ve genelde dört saatten az olmayacak şekilde reçetelendirilir. Bu da haftada ortalama 12 saatlik bir diyaliz uygulaması demektir. Haftada 20 saat ve üzerindeki uygulamaların ise hastalarda çok daha olumlu sonuçları olduğunu göstermiştir.

            Bu amaçla hastalar Hemodiyaliz uygulamalarını Hemodiyaliz ünitelerinde haftada beş gün dört saat veya üç gün sekiz saat yapmaları halinde çok daha sağlıklı kalabilirler. Ancak bu uygulama hastanın hastanede kalma süreleri uzatmakta ve sosyal hayatlarını ciddi anlamda etkilemektedir. Bu problemi çözmek amacıyla hastaların Hemodiyaliz uygulamalarını kendi evinde yapabileceği bir sistemin kurulması ve hastalara Hemodiyaliz uygulama eğitimlerinin verilerek, kendi tedavisini uygulaması öğretilerek evlerinde haftada 20 saat ve üzerinde tedavi almalarını sağlayan EV HEMODİYALİZİ  uygulamaları, ülkemizde ve tüm dünyada başlatılmıştır.

Muğla ili özelinde yaklaşık 1.000 kronik böbrek yetmezliği hastası bulunmakta ve bu hastaların yaklaşık %85 'i Hemodiyaliz tedavisi almaktadır. Bu hastalarımızın yaşam sürelerini uzatmak ve hayat kalitelerini arttırmak amacıyla ilimizde de 2016 yılında ev hemodiyalizi uygulamalarına başlanmıştır. Ev hemodiyalizi uygulaması için hastalarımıza iki ay boyunca diyaliz ve kronik böbrek yetmezliği ile ilgili eğitimler verilerek, hastanın evine Hemodiyaliz Sistemi kurulmaktadır. Eğitimin sonunda ilk bir kaç uygulamanın, hastanemiz uzman ekiplerinin denetiminde hastanın evinde hasta tarafından yapılması sağlanmaktadır. Uzman ekibimiz; hastanın, diyaliz uygulamasını yapmakta bir problem yaşamayacağını gözlemlediğinde, hastaya bir sertifika vererek hastanın evde diyalizini başlatmaktadır. Bu sayede hastalar haftada üç gün, günde 8 (sekiz) saat (haftada 24 saat) diyaliz tedavisi alarak yaşam kalitelerini arttırma yönünde ilerlemektedirler.

Bu amaçla ilimizdeki 9. Ev Hemodiyalizi hastamız olan Yasin BACAK'ın ev ziyaretini yapmaktayız. Hastamızın evine diyaliz sistemi kurulmuş olup iki aylık eğitimi sonrasında bugün evinde diyalizi başlatılmıştır. Hastamıza sağlıklı ve uzun bir yaşam diliyoruz.