Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bünyesinde Girişimsel Radyoloji Bölümü Faaliyete Geçti..
17 Ekim 2022

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bünyesinde Girişimsel Radyoloji Bölümü Faaliyete Geçti..

Girişimsel Radyoloji, tanı ve tedavi amacıyla uygulanan teknikleri içeren radyolojinin bir alanıdır. Hastaya genellikle genel anestezi ihtiyacı olmadan lokal anestezi uygulanarak görüntüleme kılavuzluğunda minimal invaziv yöntemlerle perkütan (ciltten girilerek) tedaviler yapılan girişimleri içerir. Bu işlemler çoğunlukla büyük cerrahi müdahalelerin yerini alan, hastanın cildinden özel iğneler ile girilerek küçük iğne deliklerinden yapılan müdahalelerdir. Vücutlarında işlemden sonra iz kalmaz. Aynı gün taburcu olabilmektedirler.

 Yapılan işlemlere bağlı riskler ameliyattaki risklerden daha azdır. İşlemler ameliyathanede değil anjio ünitesinde ya da radyoloji poliklinik odasında yapılır. Hiçbir işlem körlemesine yapılmaz. İşlemler anjiocihazı, ultrason ya da bilgisayarlı tomografi eşliğinde uygulanmaktadır.

Hastanemizde girişimsel radyoloji birimimiz faaliyete geçmiş olup özellikle non-vasküler (damar dışı organlarla ilgili) işlemler ve girişimsel onkoloji işlemleri etkin bir şekilde Uzm. Dr. Ferda BACAKSIZLAR SARI tarafından yapılmaktadır.

Hastanemiz girişimsel radyoloji polikliniğinde birçok hastalığın ve kitlelerin doğru ve hızlı tanı almasını sağlayan biopsiler yapılmaktadır. Biopsiler özel iğneler yardımı ve lokal anestezi ile başta meme, tiroid, böbrek, akciğer ve karaciğer olmak üzere pek çok organa, lenf nodlarına yumuşak doku kitlelerine yapılmaktadır. Karın ve göğüs boşluğunda oluşan apseler, kistler ve biriken sıvılar özel ince plastik borular (kateter) ile boşaltılmaktadır. İltihaplı safra keselerine ameliyattan önce konulan ince bir kateter yardımıyla iltihabı boşaltarak ameliyatın daha kısa ve kolay geçmesi sağlanmaktadır.

Karnında çok sıvı biriken son dönem kanser hastalarında karın ön duvarına yerleştirdiğimiz ince bir kateter ile hastaların sıvılarının her gün hastaya iğne batırılmasına gerek kalmaksızın boşaltılabilmesi mümkün olmaktadır.

Çeşitli nedenlerle safra yollarında tıkanıklık gelişen ve buna bağlı sarılık gelişen hastalarda ciltten özel iğnelerle skopi eşliğinde safra yollarına girilerek biriken safranın ince kateterler yardımı ile dışarı akması sağlanmaktadır. Safra yollarına stent konulmaktadır. Taş ya da kitle nedeni ile böbreğinde idrar biriken ve bu nedenle böbreği şişen hastalarda böbreğin işlevini kaybetmesinin önüne geçmek için kateterler ile idrar vücut dışına alınmakta gerekli olan vakalarda balon yapılarak DJ stent konulmaktadır.

Kemoterapi almakta olan kanser hastalarının daha kolay tedavi almalarını sağlayan port cihazları, diyaliz ihtiyacı olan hastalara geçici ve kalıcı diyaliz kateterleri anjio ve ultrason cihazları eşliğinde görerek takkma işlemi birimimiz tarafından gerçekleştirilmektedir.

Karaciğer, akciğer ve böbrek tümörlerinde uygun vakalarda mikrodalga ablasyon tedavisi (ameliyatsız tümörü yakarak tedavi) uygulanmaktadır. El, el bileğinde bulunan ganglion kistleri, diz arkasında bulunan Baker kistlerinin tedavisi, morton nöroma ve median tünel sendromunda enjeksiyon tedavileri yapılmaktadır.

Hastanemiz Başhekimi Doç. Dr. Turhan TOGAN, “Kurumumuz bünyesinde hizmet vermeye başlayan Girişimsel Radyoloji birimi yaptığı işlemler ile diğer branşlara, tanı koyma amaçlı biyopsi alınması, birçok hastalıkta kesin tanıya ulaşılabilmesi amacıyla gerçekleştirilen ve bu nedenle de tedaviyi yönlendirmede büyük öneme haiz işlemleri kapsamasıyla halkımıza sağlık hizmeti sunumumuzda çok önemli bir ihtiyacı karşılayacaktır.” diye açıklamada bulundu.

  • Web Resim 2.jpg
  • Web Resim 1.jpg