Kurumumuzda ÖZOFAGUS ATREZİSİ ameliyatları….
09 Temmuz 2020

Kurumumuzda ÖZOFAGUS ATREZİSİ ameliyatları….

Kurumumuzda ÖZOFAGUS ATREZİSİ ( Yemek borusunun gelişim eksikliği ) ameliyatı Çocuk Cerrahisi Kliniği Hekimlerimiz tarafından başarıyla yapılmaktadır.

ÖZEFAGUS ATREZİSİ

( Yemek borusunun gelişim eksikliği )

Özefagus atrezisi nedir?

Yemek borusu (özefagus), yutaktan başlayıp mideye kadar uzanan ve yiyeceklerin ağızdan mideye gitmesine yardımcı olan kaslardan yapılı tüp şekline benzeyen bir organdır. Kısacası, “yemek borusu eksikliği/yokluğu” olarak ifade edilen “özofagus atrezisi” ise, yemek borusunun doğumsal bir anormalliğidir. Bu anormallikte, yemek borusunun (daha çok ortasında) bir bölümü gelişmez. Ortaya çıkan durum, iki ucu kapalı bir tüp şeklinde ifade edilmektedir. Netice itibari ile yemek borusu tam anlamı ile oluşmadığından dolayı, mideye giden yol da kapalı olur

Görülme sıklığı

Özofagus atrezisi, yaklaşık olarak 2500 ile 5000 doğumda bir görülür. Beraberinde başka bir anormallik bulunmaması halinde, diğer hamileliklerde aynı anormalliğin tekrar meydana gelme ihtimali, yaklaşık olarak % 1’den daha azdır. Olguların %60-70'inde ek hastalıklar ve kromozom bozuklukları görülebilir.

Bebek anne karnında iken tanı konulabilir mi?

Gebelik sırasında yapılacak ultrasononografide midenin görülememesi veya küçük olması ve amniyon sıvısının fazla olması akla öncelikle özefagus atrezisini getirir. Fakat bazen mide görülmediğinde hamilelikte tanı konulamayabilir. Gebelik sıvısı da normal olabilir. Bu durumda bebek doğduktan sonra tanı alır.

Bebekte özefagus atrezisi olduğu nasıl anlaşılır?

Bu beklerin ilk bulguları ağızda köpürme ve tükürük birikmesidir. Doğduktan sonra bebek tükürüğünü yutamaz ve beslenemez. Bebek soluk alıp verdikçe veya ağladıkça, biriken tükürük iyice köpükleşir. Tanı konulmadan önce emzirilen bebeklerde ise, süt emildikten hemen sonra ağız ve burundan geri gelir. Bunun üzerine ağızdan mideye bir tüp yerleştirilmeye çalışıldığında tüpün mideye doğru ilerlemediği görülür. Çekilen röntgen filminde tüpün aşağı geçmediği yemek borusunun üst kısmında kaldığı veya kıvrıldığı görülür. Bu durumda bebeğin beslenmesi hemen kesilmeli, yemek borusunun üst kısmına tüp konularak burada biriken tükürük sürekli olarak boşaltılmalıdır

Bu bebekler başı yukarıda olacak şekilde yatırılmalıdır. Tanının erken zaman içerisinde konmaması halinde, yemek borusunun üst bölgesinde biriken tükürük veya mama soluk borusuna kaçıp bebekte önemli solunum sıkıntısına neden olabilir. Yemek borusundan soluk borusuna delik (kanal, fistül) olan bebeklerde ise beslenme ile öksürük ve morarma görülebilir. Bu bebeklerde yemek borusu açık olduğu için, herhangi bir yutma veya beslenme problemi bulunmaz. Ancak, özellikle beslenme esnasında süt veya mama yemek borusundan geçerken, aradaki kanal (fistül) yolu ile soluk borusuna da kaçar. Bu bebekler, beslenme esnasında morarır ve öksürmeye başlarlar. Tanı konmamış bebeklerde soluk borusuna kaçan sıvı, bir müddet sonra akciğerlerde birikir ve enfeksiyona sebep olur (aspirasyon pnömonisi). Bunun tam tersi de meydana gelebilir. Bebek nefes aldıkça, soluk borusundan akan havanın bir kısmı yemek borusuna ve oradan da mideye kaçabilir. Bu bebeklerde, göbeğin üst bölgesinde, sebebi açıklanamayan şişlik olmasının sebebi de budur. Bu bebeklere tanı konulması bazen güç olabilir.

Tedavisi nasıldır?

Bebek yoğun bakım ünitesine alınır ve bundan sonraki bakımı ve tedavisi yenidoğan yoğun bakım ünitesinde devam eder. Ameliyata kadar bebeğin ağız içi aspirasyonu sık sık yapılarak tükürük birikmesi ve akciğerlere tükürüğün kaçması ve bebeğin boğulması engellenir.

Bu beklere mutlaka cerrahi bir girişim yapılması gerekiyor. Yemek borusunun tam olarak oluşmamış olan iki ucunu uç uca getirip birleştirme ameliyatı yapılmaktadır

esophageal atresia ile ilgili görsel sonucu

Resim 3.)  Özefagus atrezisinin cerrahi onarımının şematik görünümü.

Bazı hastalarda birden fazla cerrahi operasyon gerekebilir. Özofageal atrezili bebeğin operasyonları başarılı geçerse bebek normal gelişimini devam ettirir.

Özefagus atrezisine dikkat çekmek, toplumda bu farkındalığı oluşturmak için Özofagus Atrezisi Aile Destek Derneği (TROAD) kurulmuştur. Bu dernek özofagus atrezisi hastalığı ile doğan çocuklar ve onların ailelerine destek vermek amacıyla kurulmuştur. Hastalıkla doğan çocukların aileleri, dernek sayesinde bir araya geliyor, birbirleriyle tecrübelerini ve hastalıkla mücadele yöntemlerini paylaşıyorlar.

TROAD DERNEĞİ'NİN AMACI

Türkiye'de her yıl 370 Özofagus Atrezili bebek olduğu düşünülür. Anne ve babanın çocuğunda bu hastalık ve bununla ilişkili diğer anomalilerin olduğunu öğrenmesi duygusal olarak son derece zor bir sürece kapı açar. TROAD, hastalığın öğrenildiği ilk andan başlayarak çocuğun büyümesi sırasında karşılaşabilecek her durumda aile ve çocuklara destek ve bilgi vermeyi amaçlıyor. Bu amaçla, Özofagus Atrezisi hastalığı olan çocukların aileleri ve yakınlarına birebir destek olmak, bir araya gelerek sosyalleşmeyi sağlamak, internet üzerinden iletişime açık olmak, konu hakkındaki bilgilenmeyi sağlayacak kitapçık ve broşürlerle kamuoyu oluşturmak hedefleniyor.

Ameliyat sonrası eve tabucu olan bebeğin ailesi ne yapmalı?

Bebek dik olarak beslenir. beslendikten sonra dik pozisyonda bekletilir, yarım oturur vaziyette yatırılır. Az ve sık olarak beslenmeli. Gece beslenmesi azaltılır. Bebeğin bakımından sorumlu kişiler ellerini mutlaka sık sık yıkamalıdırlar.

Çocuk Cerrahisi Kliniği Ekibi tarafından hastanemizde başarıyla ÖZEFAGUS ATREZİSİ (Yemek borusunun gelişim eksikliği )ameliyatı yapılmaktadır.

Sağlıklı günler dileriz…

Dr. Nazile ERTÜRK

 Çocuk Cerrahi

  • Resim 1.jpg
  • Resim 2.jpg
  • Resim 3.jpg